na podatelnu / do podatelny

Text dotazu

Dobrý den!
Prosím o radu, zda je správné užití spojení "dát žádost NA podatelnu" nebo "DO podatelny".

Odpověď

Dobrý den,

odpověď jsme nalezli v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český

Akademie věd ČR, v.v.i. http://prirucka.ujc.cas.cz/ :

„Předložka v(e)/do zůstává v tradičním významu místním (Co bylo dnes ve škole nového? Nevezmeš si dnes do školy svačinu?) a ve významu ‚uvnitř budovy‘, obecně řečeno, ‚uvnitř něčeho, co je něčím obklopeno, ohraničeno, prostorově vymezeno‘, např. ve škole máme nové lavice; divadlo Alfréd ve dvoře; sejdeme se v baru; vlak vjíždí do stanice. Předložka na pronikla a dále proniká tam, kde jde nikoli o vyjádření vymezenosti, uzavřenosti prostoru, nýbrž o prostor či místo jako instituci (školu, úřad atp.), pracoviště, místo, kde se koná nějaká činnost nebo ke které nějaká činnost směřuje, o vyjádření toho, k čemu nějaké místo slouží, k čemu se (vy)užívá. Pronikání předložky na je tedy motivováno významově: studovat na univerzitě, na konzervatoři, pracovat na fakultě, na katedře, učit na (základní) škole, jít na úřad, na policii (za nějakým účelem), být přijat na školu, jet na školu v přírodě i jet do školy v přírodě. Předložka na je v uvedených případech již vžitá. Dublety pracovat na dole, na závodě vedle rovněž běžného pracovat v dole, v závodě řadí mezi spisovné již SSJČ.“

Domníváme se, že v případě slovních spojení „do podatelny“ nebo „na

podatelnu“, to bude podobné. Tedy že na místo, kde se užívá předložka „do“ proniká předložka „na“. Na různých internetových stránkách jsou k nalezení oba případy užití.

„Do podatelny“:

„[…] Elektronická podání na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD-ROM,

Flashdisk) lze přímo předávat do podatelny ÚMČ Praha-Letňany, Bechyňská 639,

Praha-Letňany. […]“

http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=e-podatelna

„Na podatelnu“ :

„[…]Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích, které lze

doručit v úředních hodinách na podatelnu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4,

660 55, Brno. […]“

http://www.nsz.cz/index.php/cs/kontakty/elektronicka-podatelna

Děkujeme za dotaz

Zdroj:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=do&Hledej=Hledej#bref1

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

30.10.2014 17:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu