n. p. Pragoděv

Text dotazu

Ráda bych se dověděla něco no Národním podniku Pragoděv. Kam bych měla svůj dotaz směřovat? Podařilo se mi pouze dohledat seznam závodů n. p. Pragoděv. Ráda bych se dověděla o jeho vzniku, vývoji a informace o jednotlivých závodech podniku od jeho založení do roku 1991.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

publikaci, která by uceleně pojednávala o historii státního podniku Pragoděv se nám nepodařilo dohledat. Informace související s lokálními pobočkami podniku jsou k dispozici v některých regionálních publikacích (např. Holice, Kutnohorsko, Kutná Hora, Mělnicko – viz seznam zdrojů) – zpravidla se jedná o drobné zmínky. Také ve studentských závěrečných pracích je možné nalézt pouze dílčí informace související s konkrétními závody v českých městech. V periodikách se vyskytují zprávy o Pragoděvu v souvislosti s plněním plánů, technologiemi výroby nebo účastí na tuzemských či mezinárodních výstavních trzích, kde společnost pravidelně získávala ocenění/medaile. Četné zmínky jsou k nalezení v ženských časopisech (Květy, Vlasta), a to zejména prezentace aktuálních kolekcí a jednotlivých modelů.

Data o počátku činnosti závodů Pragoděvu se různí, vždy záleží na konkrétní lokalitě, v níž závod začal svůj provoz. Stejně tak je to s vývojem podniku, jeho zánikem, transformací. První závod vznikl pravděpodobně ve 20. letech v Pardubicích (Kuča, s. 63) a závody v dalších městech následovaly (např. 1949 v Praze, Nymburce). Po roce 1945 se Pragoděv rozrostl, nově zakládané závody většinou pohltily textilní továrny fungující v daných městech. Například textilní závod Triola založený za první republiky v Praze-Michli byl takto částečně absorbován Pragoděvem, ovšem později již opět fungoval jako oddělený (státní) podnik. Podobné proměny mohly ve vztahu k Pragoděvu zažít textilní podniky i v jiných městech. Někde přetrval provoz až dlouho po roce 1989 – v Nymburce závod fungoval až do roku 2000, kdy ukončil činnost a přešel do dražby, novým majitelem se stala firma CAR TRIM Kraslice (Najbrt, s. 112).

Pro více konkrétních údajů o činnosti jednotlivých závodů Pragoděvu Vám doporučujeme obrátit se na oblastní archivy, kde by mohli mít k dispozici relevantní materiály, například na SOA Pardubice, SOA Hradec Králové, SOA Nymburk, SOA Kutná Hora nebo na Státní oblastní archiv v Praze.

Použité zdroje

BISINGEROVÁ, Marie, Karel KLEMENT a Otakar MATOUŠEK. Kutnohorsko. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1978, s. 29, 56, 84.

BRONCOVÁ, Dagmar. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo media, 2008, s. 198.

Export z ČSSR do SSSR [leták]. In: Květy. Praha: Rudé právo, 09.12.1972, 22(49), s. 58. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:2b0ff404-86e7-11e3-bd09-005056827e51

Heslo „Femina“. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. sv. 1, s. 308.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Hlavní průmyslové podniky. The main Industrial Concerns. In: HLAVÁČKOVÁ, Konstantina, Pavel KOSATÍK a Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko). 70: "Kytky v popelnici" : společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu = "Flowers in the dustbin" : society and fashion in Czechoslovakia in the seventies. V Praze: UPM, 2007, s. 68.

HONEISER, Ladislav. Pragoděv pro Jižní město. In: Architektura ČSR. Praha: Klub Architektů, 1972(9), s. 434-437. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/v[…]&fulltext=pragod%C4%9Bv

HOSNEDL, Jiří. Československo A-Z: průvodce na cesty. Praha: Olympia, 1978, s. 103, 353, 375.

K historii průmyslové oděvní výroby (1986 : Brno, Česko) a Technické muzeum (Brno, Česko). K historii průmyslové oděvní výroby: Sborník ze semináře konaného dne 16. dubna 1986 v Techn. muzeu v Brně. Praha: SNTL, 1986, s. 13. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:86845c80-a7fe-11e3-bb86-005056825209

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2002. sv. 5, s. 63.

KUNDRÁT, Jan. Plánování a výstavba Jižního Města. 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav českých dějin. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/[…]/130309172.pdf?sequence=1&isAllowed=y [cit. 27. 5. 2024].

NAJBRT, František a Nymburk (Česko). Jak šla léta nymburským regionem, aneb, O čem psal dobový tisk 1946-2000. Nymburk: Vega-L, 2006, s. 112.

Nesign. Dopoledne v Triole. In: Vlasta. Praha: Mona, 08.-12.12.1986, 40(50), s. 5.

NOVÁK, Pavel. Historie a současnost podnikání na Kutnohorsku a Čáslavsku. Žehušice: Městské knihy, 2003, s. 62, 63.

STANĚK, Josef. Krkonoše a Podkrkonoší. Praha: Olympia, 1975, s. 250.

ŠPECINGER, Otakar. Mělnicko. Praha: Středočeské nakl. a knihkupectví, 1985, s. 35.

ŠTĚDRÁ, Eva. Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: Město Golčův Jeníkov, 2002, s. 63.
vr. Nejen medaile. In: Rudé právo, 14. 8. 1975, 55-56(190), s. 5.

ZVOLÁNKOVÁ, Alena. Odívání socialistického těla: Expertní výzkum konfekce a státní somatometrické politiky v ČSR v letech 1948-1953. 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Katedra obecné antropologie. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/[…]/120328635.pdf?sequence=1&isAllowed=y [cit. 27. 5. 2024].

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2024 18:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu