Mzdový systém v Polsku

Text dotazu

Potřebovala bych odbornou literaturu ohledně mzdového systému v Polsku, můžete mi doporučit nějaké tituly, rok vydání 2011, 2012. Např. zda existuje publikace: ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ, zda je možno si ji vypůjčit?

Odpověď

Ve fondu CIKS VŠE (ani v rámci Souborného katalogu ČR) se bohužel monografie, která by komplexně pojednávala o aktuálním mzdovém systému v Polsku, nevyskytuje. Daný typ publikace je pouze pro oblast České republiky – např.:

Šubrt, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní 2013. 23., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 573 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-800-0.

Šubrt, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní 2012. 22., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 573 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-716-4.

 

 

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu, které mají volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu.  

 

Můžete zkusit rovněž navštívit např. i Odbornou knihovnu ministerstva financí ČR (kontaktní údaje viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_info.html), která vlastní specializovaný fond na otázky spojené s daňovou tematikou apod.

 

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Accountants Association in Poland

http://www.skwp.pl/en

 

Accounting requirements for SMEs: Poland

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/annexes_accounting_report_2011/poland_en.pdf

(dokument je součástí stránek Evropské komise k problematice malých a středních podniků – viz http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/accounting/index_en.htm)

 

Accounts – Poland

http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/keeping-accounts/poland/index_en.htm

 

Kontaktní centrum česko-polské spolupráce – Polské pracovní právo

http://kontaktnicentrum.as4u.cz/cs/informace-k-cr-pl-hospodarske-spolupraci-a-podnikani/legislativa/polske-pracovni-pravo.html

 

OECD Tax Database

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecdtaxdatabase.htm#pir

 

Polsko: Ekonomická charakteristika země

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/polsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19064.html

 

Taxes – Poland

http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/poland/index_en.htm

 

The tax system of Poland

http://www.mf.gov.pl/en/web/wp/abc-of-taxes/tax-system-of-poland

 

www.worldwide-tax.com: The Complete WorldWide Tax & Finance Site – Poland (obsahuje oddíl „Poland Taxes“)

http://www.worldwide-tax.com/poland/indexpoland.asp

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE z poslední doby (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Bártová, Eliška. Komparativní analýza zdanění nadací v ČR a v Polsku. Praha, 2012. Vedoucí práce Barbora Slintáková.

 

Klossová, Šárka. Komparativní analýza daňového základu korporátní daně v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

 

Králiková, Kateřina. Analýza protikrizových opatření v oblasti daní v zemích Visegradské čtyřky. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

 

Slivoňová, Hana. Účetní a daňové povinnosti mikropodniků ve vybraných zemích EU. Praha, 2012. Vedoucí práce Jana Skálová.

 

Sobotková, Lucie. Využití daňových odpisů při optimalizaci základu daně z příjmů. Praha, 2009. Vedoucí práce Andrea Schvábová.

 

Voharčík, Tomáš. Struktura základu daně z příjmů fyzických osob. Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Vančurová.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu