Můžete popsat geologický proces Soliflukce?

Text dotazu

Prosím o vyhledání vysvětlujícího textu a popř. obrázků s příklady k uvedenému jevu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 Soliflukce: (z lat. solum - půda a fluere - téci), též půdotok, přemisťování polotekutých a plastických půdních hmot na mírných svazích vlivem gravitace

zdroj: Zdeněk VAŠKŮ, undefined KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2008. s. 392.

 

"Jestliže zemina nacházející se v labilní poloze na svahu je vystavena možnosti zvýšení své vlhkosti nad mez tekutosti, ztratí úplně svou smykovou pevnost a pohybuje se tokem, při němž pohybu zkapalněné hmoty brání jen její vnitřní a vnější tření. Svahový pohyb tohoto typu je soliflukce, která se od jiných pohybů porušujících stabilitu svahů liší tím, že v jejím průběhu hmotné body pohybující se hmoty vzájemně mění svou polohu. Geologické projevy soliflukce se proto poněkud podobají creepu, avšak geomorfologické projevy obou se podstatně liší. Působením creepu deformované strukturní prvky zvětrávajících skalních hornin jeví pouze plynulé obloukové ohyby beze změn mocnosti postižených horninových poloh (tzv. "hákování vrstev" - viz obr.), zatímco podobný projev soliflukce má ráz prudkého ohybu postižených strukturních prvků do směru toku v proudových polohách s téměř nulovým sklonem (tzv. "vlek vrstev" - viz obr.). Průběh změny svahových ploch v plošiny soliflukcí je tedy podstatně rychlejší, než zplošťování svahů mechanizmem creepu."

(str. 87)

"Soliflukce je ostatně příliš široký kumulativní pojem, který v sobě zahrnuje pestrou škálu modifikací svahových pohybů s různými kombinacemi mechanizmů, které jsou podrobně popsány v příslušných příručkách (např. M. Klimaszewski 1978), na něž lze v podrobnostech odkázat. Jen jako příklady lze uvést mrazový creep na povrchu aktivní vrstvy při periodickém formování a degradaci jehlového ledu nebo kombinaci soliflukce a sesuvu za podmínek, že plošná soliflukce probíhá po strukturně podmíněné smykové ploše."

(Str. 129)

Jaromír KARÁSEK, undefined PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Základy obecné geomorfologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001.

 

"Soliflukce je plastický pohyb vodou nasyceného materiálu ve směru sklonu svahu. Rozlišujeme:

- pomalou soliflukci, která je velmi pomalým pohybem vodou nasycených zemin; vyskytuje se na vlhkých svazích, kde je dostatek jemnozrnného materiálu; často ani neporušuje drnový pokryv; pomalé pohyby lze pozorovat zejména pohyby dolních částí stromů ap.;

- rychlou soliflukci, která je rychlým pohybem vodou značně nasycených zemin směrem ve sklonu svahu; na svazích tvoří jazyky, které se rychle pohybují po svazích, při rychlé soliflukci dochází místy ke střídání plastického pohybu vodou přesyceného materiálu a plošným splachem na holé půdě;

- bahenní proudy, kterými rozumíme tekoucí hmotu tvořenou převážně jemnozrnným materiálem přesyceným vodou; množství vody v bahenních proudech se pohybuje mezi 10 - 60 %, takže každá minerální částice je obklopena vodním obalem (J.Demek, J.Pašek - J. Rybář, 1975, str.199);

- blokověbahenní proudy jsou proudy tekoucí hmoty v níž se vedle jemnozrnného podílu nacházejí i úlomky skalních hornin; bloky skalních hornin mohou mít značné rozměry; pohyb proudů je rychlý a způsobuje značné škody v krajině. Rychlost se pohybuje ve značných mezích od cca 1 km . hod-1 až do cca 100 km . . hod-1 (J.Demek - E.Quitt - J.Raušer, 1976, str.169).

Zdroj: Jaromír DEMEK, undefined PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Nauka o krajině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. s. 126.

 

Internetové odkazy:

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?soliflukce

https://www.sci.muni.cz/~herber/slidetypes.htm

http://geologie.vsb.cz/PETROLOGIE2013/sedimentarni-prenos-gravitacni.htm

https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GMFO/Svahove%20procesy.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFdotok

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc  , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc   a Knihovnách.cz: www.knihovny.cz .

 

K danému tématu se bude vztahovat  především celá řada zahraničních článků a knih. K jejich dohledání můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104  ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu Knihovny.cz (www.knihovny.cz ) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/ ) . Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím zmíněného katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org . Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu