Může dle českého zákona policista použít proti pachateli místo své zbraně např. automobil?

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, co říká náš zákon o tom, zda a kdy může příslušník státní policie použít proti pachateli automobil (anebo jiné prostředky, které k tomu nejsou určené) místo své služební zbraně, či služebního vybavení. (Například místo aby pachatele postřelil, srazí ho autem anebo místo aby pachatele zastřelil, autem ho zajede). Může policista něco takového legálně udělat?

Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, dotazy tohoto typu musíte směrovat na právní nebo spíš policejní orgány. Doporučujeme Knihovnu Policejní akademie České republiky v Praze, viz odkaz níže https://www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/index.html

Na to, jaké donucovací prostředky je podle zákona povoleno policii použít, pamatuje policejní zákon z roku 1991 (283/91 Sb.), viz níže i pozdější Zákon o policii České republiky (273/2008 Sb.), viz níže:

 

Použití donucovacích prostředků a zbraně policistou § 38 ...

(2) Donucovací prostředky je policista oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje.

(3) Před použitím donucovacích prostředků je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků...

(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje policista podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.

(5) Policista je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

...

Zdroj: ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. června 1991

č. 283/1991 Sb.

o Policii České republiky

ve znění dle pozdějších změn a doplňků

http://zakony-online.cz/?s32&q32=all

 

Novější zdroj uvádí:

HLAVA IX

POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ § 51 Obecné ustanovení Policista je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.

§ 52

Donucovací prostředky

Donucovacími prostředky jsou

a) hmaty, chvaty, údery a kopy,

b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c) obušek a jiný úderný prostředek,

d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky,

e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5,

f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,

g) vytlačování vozidlem,

h) vytlačování štítem,

i) vytlačování koněm,

j) služební pes,

k) vodní stříkač,

l) zásahová výbuška,

m) úder střelnou zbraní,

n) hrozba namířenou střelnou zbraní,

o) varovný výstřel,

p) pouta,

q) prostředek k zamezení prostorové orientace.

Zdroj:

Zákon č. 273/2008 Sb.

Zákon o Policii České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2019 12:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu