multimediální program, počitačové viry

Text dotazu

Dobry den chtěla bych vás poprosit jestli by jste
mi mohli zjistit co je to...
1) Multimediální program (výhody, nevýhody)???
2) Multimedia s prvky virtuálni reality???
3) Počitačové viry, historie virů, jak se víry šíří???
4) Typy virů, bootviry, makro viry, mult. portidní víry???
5) Jaké jsou antivirové programy???
6) Jak bojovat proti virům???
Předem velmi děkuji na shledanou...

Odpověď

Dobrý den,
1) Pod pojmem multimédia rozumíme vše, co se nějak týká zvukových a obrazových signálů i přenosů informací. Jde o hudbu a videozáznamy a také technologie s tím spojené.
M u l t i m é d i a zamenají tedy oblast informační technologie, která je charakteristická sloučením audiovizuálních technických prostředků s počítači. Multimediální s y s t é m je souhrn technických prostředků s (např. počítačem, zvukovou kartou, grafickouá kartou, videokartou, kamerou, CD-ROMem, v neposlední řadě programové vybavení a další) schopný provozovat audiovizuální prezentaci v interakci s uživatelem. Moderní systémy již bývají vybavovány alespoň základními technickými prostředky pro provozování multimediálních aplikací.
Multimediální p r o g r a m je tedy aplikace, kde se spojují různé typy dat (text, hudba, obraz) do jednoho souboru.

2)virtualní realita (Virtuální Reality) je umělá skutečnost vytvořená počítačem, tedy napodobení reálného prostoru a  činností člověka v něm pomocí počítačových zařízení. Virtuální realita je tvořena počítačovým modelem trojrozměrného prostředí (např. místnost s několika předměty), přičemž účastník virtuální reality se v tomto prostředí "pohybuje". K tomu slouží speciální helma s projekčním zařízením před očima účastníka, která
tento               virtuální prostor účastníkovi zobrazuje a mění toto
zobrazení podle natočení helmy (hlavy) účastníka. K vybavení patří též rukavice se snímači, které rovněž snímají pohyby účastníka a převádějí je na virtuální obrazovku.

3) v i r u s (vir) = program, který se od normálního liší zejména následujícími vlastnostmi : je schopen se šířit pro uživatele neviditelně s jinými programy (tím, že se připojí k jejich programovým souborům), většinu času je nečinný a pouze při různých příležitostech (datum, denní doba,) se aktivuje. Virus může být neškodný, ale může mít také zcela destruktivní účinky na data na disku. Obecně je každý virus nežádoucí element, a jsou vyvíjeny speciální prostředky, které viry odhalují a odstraňují (antivirus).

4)boot = zavádění systému do operační paměti počítače. Pro správný chod PC je nutné, aby se po jeho zapnutí nebo rebootu zavedla z diskových souborů do operační paměti (RAM) příslušná část operačního systému podle předem zadaných parametrů. Tomuto procesu, zahrnujícímu i automatické nakonfigurování systému podle údajů zapsaných v souborech "Config. sys a Autoexec.bat", se říká boot, který je v první fázi řízen BIOsem počítače. Po ukončení bootovacího procesu (řádově 30 sekund až 2 minuty od zapnutí nebo restartu počítače) se předá řízení uživateli.
m a c r o = uživatelská definice posloupnosti více operací (např.stlačení
kláves) nebo sekvence několika psaných příkazů. Makro se spouští jako jediný příkaz a je vlastně zkratkou zjednodušující uživateli provádění zdlouhavých posloupností kroků jejich nahrazením nějakou globální funkcí, která dokáže jednolivé kroky provést automaticky.
Makro (neboli souhrn maker), které je schopno zkopírovat sebe sama z jednoho dokumentu do druhého (a to opakovaně) se nazývá makrovir. Více na http://compy.wz.cz/projekt/viry.htm.

5)+ 6) a n t i s p a m = program, či zařízení, které provádí prevenci, kontrolu nebo odstraňování virů.
Antispamové programy v moderním provedení poskytují ochranu nejen proti obtěžující, nevyžádané elektronické poště (spamy), ale představují komplexní ochranný systém - včetně firewallu (proti cizím průnikům do PC) a antivirových programů.
A n t i v i r o v é  p r o g r a m y  jsou zaměřeny na ochranu počítačů před nákazou počítačovými viry, případně i k "léčení" již napadených souborů.
Mohou současně provádět kontrolu externích nosičů (diskety, CD, DVD apod), kontrolu přicházející elektronické pošty (E-mailů) a také počítačových sítí.
Nejznámější programy jsou AVG (fy Grisoft), AVP, McAffee, Norton Antivirus aj. Pro udržení akceschopnosti je třeba tyto programy pravidelně aktualizovat. To znamená upravovat dle vývoje počítačových virů, zpravidla přes Internet (samozřejmě při zakoupení této služby).
Výklad pojemu portidní(patrně jste chtěla napsat perfidní) viry se nám nepodařilo nikde nalézt (pro zajímavost slovo perfidus latinsky znamená zrádný, proradný).

zdroj :

Hlavenka, J. Nový výkladový slovník výpočetní techniky, Brno : Computer Press, 1994

Pospíšil, J., Michal, S. Multimediální slovník,Olomouc : Rubico 2004

Pro další informace bychom Vám doporučovali literaturu zabývající se informačními technologiemi. Vyhledat si ji můžete na našich stránkách (Národní knihovna ČR), http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, báze NKC.

Obor

Výpočetní technika

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.10.2008 14:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu