Multikulturní svět/společnost

Text dotazu

Dobrý den, mohli by jste mi prosím doporučit publikace, které by souviseli s tématy jako:
multikulturní společnosti/svět
mediální obraz cizinců/menšin
reklama s multikulturním podtextem
postoje většinové společnosti vůči cizincům/menšinám

Mockrát děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

Vámi uvedené téma je poměrně široce vymezené. V případě, že na toto téma píšete nějakou seminární, ročníkovou či kvalifikační práci, doporučovali bychom Vám určité zúžení tématu.  Níže uvádíme pouze výběr několika knih. Další můžete dohledat v doporučených zdrojích:

(Katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

* PREISSOVÁ, Andrea. Za hranice multikulturalismu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 164 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4966-1.

* MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 204 stran. ISBN 978-80-262-0915-7.

* PREISSOVÁ, Andrea. Multikulturalismus - ztracené paradigma?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 202 s. ISBN 978-80-244-4134-4.

* SUCHÁNKOVÁ, Hana a kol. Multikulturně v teorii i praxi. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 139 s. Monografie. ISBN 978-80-7414-616-9.

* PREISSOVÁ, Andrea, ed. a ŠVACHOVÁ, Irena, ed. Protipředsudkové vzdělávání v kontextu multikulturalismu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 206 s. Sborník; č. 2013/54. ISBN 978-80-244-3413-1.

* PREISSOVÁ, Andrea, CICHÁ, Martina a GULOVÁ, Lenka. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 234 s. ISBN 978-80-244-3287-8.

* BARŠA, Pavel et al. Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi: kolektivní monografie. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7405-188-3.

* SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010. 123 s. Jazyky a texty. ISBN 978-80-86807-65-2.

* KŘÍŽKOVÁ, Martina et al. Cizinci, našinci a média: mediální analýzy. Praha: Multikulturní centrum ve spolupráci s UNHCR, 2007. 106 s. ISBN 978-80-239-8475-0.

* Nečitelní cizinci: jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku = Hard to make out foreigners: = how foreigners are (not) written about in the Czech press. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003. 94 s. ISBN 80-239-1137-6.

* ČERNÝ, Karel, ed. Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 278 stran. ISBN 978-80-246-3066-3.

* TOPINKA, Daniel, ed. Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. 469 stran. ISBN 978-80-7485-115-5.

* SCHEBELLE, Danica et al. Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 121, 5 stran. ISBN 978-80-7416-225-1.

* KLVAČOVÁ, Petra. Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti: od "samozřejmé nerovnosti" k "nesamozřejmé rovnosti". Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 85 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 9/2012. ISBN 978-80-86729-79-4.

* SCHEU, Harald Christian a ASLAN, Ednan. Migrace a kulturní konflikty. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011. 322 s. ISBN 978-80-87284-07-0.

* NOSKOVÁ, Helena a kol. Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody: kolektivní monografie. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 187 s. ISBN 978-80-7285-138-6.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .  Články  -  prostřednictvím databáze ANL: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl či licencované databáze Anopress.

 

K danému tématu se pravděpodobně bude vztahovat  i celá řada zahraničních článků a knih. K jejich dohledání můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím zmíněného katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2018 22:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu