Můj dědeček...jeho původ.

Text dotazu

Zdravím Vás.
Můj dědeček byl odložen do sirotčince či dětského domova pro malé děti, kdesi v Praze. Byl předán,nebo adoptován z Prahy až na Tachovsko (...) Bylo by možné,abych zjistila něco více o jeho původu (jeho rodiče),nebo zda-li měl popř.nějaké sourozence odložené také v sirotčinci (dětském domově) v Praze.
Také jakékoliv informace k osobám-pěstounům? (...)
S pozdravem a děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 obecně dostupných informací k jednotlivým osobám je bohužel možné nalézt jen poměrně omezené množství. Tyto materiály jsou povětšinou archivního charakteru. Jedná se tedy o tiskem nevydaná díla, která naleznete v archivech. Nejlepším zdrojem informací je vždy rodina, vzpomínky příbuzných a  dále dochované dokumenty, které můžete nalézt doma (rodné listy, oddací listy, deníky...).

Pro dohledání  důležitých životních dat (datum narození, svatby, úmrtí) můžete použít již povětšinou digitalizované a volně přístupné matriky:

 

* matriky pro Prahu: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=103&wstyle=0&page=

* matriky  pro Tachovsko: http://www.soaplzen.cz/seznam-matrik

 

Pro hledání v matrikách je ovšem důležité mít určité vstupní informace. Tedy je třeba znát  místo, kde předek žil (narodil se, zemřel, byl oddán) a alespoň jedno z výchozích dat, tedy buď datum narození, oddání,  nebo úmrtí. 

 

K dohledání osob umístěných do náhradní ústavní péče v Praze na počátku 20. století je možné použít opět pouze archivní dokumenty. Ne všechny fondy sirotčinců, nalezinců a vychovatelen jsou ovšem v současné době veřejně přístupné.

 

Obecně je možné se dočíst o ústavní péči o děti v Praze na počátku 20. století například v knihách:

* SECKÝ, Rudolf. Dobročinné spolky a ústavy soukromé v král. hlavním městě Praze a předměstích. Díl I., Péče o děti osiřelé, opuštěné, zanedbané a zmrzačelé. V Praze: J. Pelcl, 1905. 46 stran.

* Sociálně humanitní činnost Královského hlavního města Prahy. [V Praze]: [Královské hlavní město Praha], [1908]. [14 přel. listů].

 

Obě tyto publikace již byly digitalizovány a jsou dostupné v systému Kramerius Městské knihovny v Praze:

* http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=301646&mcp=&author=&s=jpg&p_ind=1&x=0&y=0

* http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=371&author

 

Informace o vývoji sociální péče v Praze můžete nalézt též na stránkách Národního archivu: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=46&wstyle=0&page=page/docs/vyvoj-prazske-samospravy-II-F.html

 

Z archivních fondů můžete zkusit v Národním archivu prostudovat fond Zemské porodnice a nalezince v  Praze:

 

Název fondu (sbírky): Zemská porodnice a nalezinec Praha Uloženo v archivu: Národní archiv Místo vzniku fondu (sbírky): Praha (Česko) Časový rozsah: 1789-1951

Metráž:129,71 bm zpracováno (z toho 129,71 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Porodnice a nalezinec (ředitelství Všeob. nemocnice), Zemská porodnice a nalezinec (1854-1949), r. 1949 - zrušení nalezince, porodnice součástí FN v Praze 2 Tematický popis: Humanitní ústavy, zdravotnictví, porodnictví, nalezinecká péče, kliniky, pěstouni, nalezenci, ošetřovanky, stavba budovy, zásobování ústavu, duchovní správa, lékárna, babická škola, spolky, infekční nemoci, opatrovníci, lékaři, právní záležitosti nalezenců, poručenství, osvojení, spory o otcovství, nadace, kojenecká péče, kolaborace, válečná opatření Archivní pomůcky:

KŘEPELKOVÁ A.-SKÝBOVÁ A.: ZEMSKÁ PORODNICE A NALEZINEC V PRAZE, 1789 - 1949(1956). Inventář, 1967, s. 166, ev.č. 535.

ŠMERDOVÁ D.: ZEMSKÁ PORODNICE A NALEZINEC V PRAZE, 1862 - 1950(1951), DODATKY. Inventář, 1985, s. 56, ev.č. 1125.

 

 

I některé další ústavy v Praze mají své fondy. Bohužel jsou ovšem dosud nezpracované a tudíž veřejnosti nepřístupné. Jedná se například o následující složky:

 

Další fondy, které ovšem nejsou dosud přístupné pro nahlížení:

 

Název fondu: Okresní vychovatelna a soukromá obecná škola Královské Vinohrady Uloženo v archivu: Archiv hlavního města Prahy Místo vzniku fondu (sbírky): Královské Vinohrady (Česká republika), Praha (Česko), Žižkov Časový rozsah: 1895-1923

Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,33 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Okresní vychovatelna a soukromá obecná škola Královské Vinohrady; dříve Vychovatelna arcivévodkyně Alžběty okresu Král. Vinohradského a Žižkovského; Soukromá dvoutřídní obecná škola - vychovatelna zrušena r. 1923 Tematický popis: Katalogy žáků, třídní knihy, účetní knihy, matriky chovanců

 

Vychovatelna manželů Olivových Říčany (1900 - 1920) Název fondu (sbírky):Vychovatelna manželů Olivových Říčany Uloženo v archivu: Archiv hlavního města Prahy Místo vzniku fondu (sbírky):Praha (Česko), Říčany Časový rozsah:1900-1920

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,1 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Vychovatelna manželů Olivových Říčany Tematický popis:107 fotografií ze života ve vychovatelně Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Vychovatelna Olivových, Říčany u Prahy (1896 - 1907) Název fondu (sbírky):Vychovatelna Olivových, Říčany u Prahy Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Praze Místo vzniku fondu (sbírky):Říčany u Prahy (Říčany, Praha-východ, Česko) Časový rozsah:1896-1907

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,12 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Vychovatelna Olivových, Říčany u Prahy

 

Databáze  archivních fondů v ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.01.2017 11:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu