Mraky nad mořem?

Text dotazu

Proč se nad mořem nevyskytují mraky? Námořníci přece vždycky poznávali blízkost pevniny podle mraků na obloze.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel nemůžeme potvrdit Vaši domněnku, že se nad mořem nevyskytují mraky.
Moře a oceány hrají velkou roli ve vodním cyklu Země, nad oceány vznikají hurikány. Souše a oceán mají rozdílné vlastnosti (např. při pohlcování a uvolňování tepla), které souvisejí i s odlišným charakterem počasí nad pevninou a oceánem. Podrobně je rozdíl mezi počasím nad pevninou a mořem popsán v knize Encyklopedie počasí. V knize jsou charakterizovány i různé kategorie oblaků, např. oblaky stratus jsou nejběžnější v blízkosti pobřeží a hor. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, podle jakým znaků námořníci usuzovali, že se blíží země. Domníváme se, že jedním ze znaků mohla být přítomnost ptáků. Pokud byste měl zájem o bližší vysvětlení, doporučili bychom Vám obrátit se na odborné pracoviště, např. Český hydrometeorologický ústav (http://www.chmu.cz/).

Encyklopedie počasí. Praha : Svojtka & Co, 2003. 288 s. ISBN 80-7237-747-7

Planeta Země. Praha : Nakladatelství Slovart, 1999. s. 94. ISBN 80-7209-135-2
Vlivem slunečního záření dochází k vypařování, jež umožňuje výměnu ohromného množství vody mezi oceány a pevninou. Nikdy nekončící cyklus nám poskytuje sladkou vodu, kterou každodenně pijeme. Začněme u oceánů, kde je soustředěna téměř veškerá voda na Zemi. Účinkem slunečního tepla se každoročně vypaří asi čtvrtina veškeré mořské vody, tj. změní skupenství z kapalného na plynné. Vodní pára rychle stoupá do výšky a unáší ji vítr, často na dlouhé vzdálenosti. Ochlazuje se, a když je dostatečně zchlazena, počíná kondenzovat - vznikají drobné kapičky vody, shlukují se a vytvářejí tak oblaky. Z mračen se pakvoda vrací na zemský povrch jako déšť nebo sníh.
Většina srážek dopadá zpět do oceánů, čímž je cyklus uzavřen....

Nad oceánem se můžete setkat i s bouřkovými mraky, které souvisejí s hurikány:
Planeta Země. Praha : Nakladatelství Slovart, 1999. s. 112. ISBN 80-7209-135-2
Hurikány jsou vířivé tropické bouře ... Rodí se v tropických mořích, severně i jižně od rovníku, kde je voda teplá a vzduch bohatý na vodní páru. Hurikán začíná jako pás bouřkových oblaků, který se začne otáček, když se setká s vanoucím pasátem. Jak bouřkové větry vynášejí teplý vzduch vzhůru, kondenzují se v něm velká množství vodní páry na déšť...

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2008 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu