motocross

Text dotazu

Prosím o ujištění, že slovo motocross ve vyhlášce zakazující pohyb všech motorových vozidel tuto skutečnost opravdu vyjadřuje, či zda je nutno doplnit i výčtem mot.vozidel, která mají na uvedené místo zakázaný vjezd.
Děkuji Vám

Odpověď

Dobrý den,

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích vymezuje pouze typy vozidel, nikoliv konkrétní činnosti.

V §9 Zákazové značky dané vyhlášky je uvedeno:

a) "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)"

...

c) "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku"

...

l) "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel"

m) "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12), která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3b až č. B 10,č. B 17 až č. B 19 a č. B 33; umístění symbolů může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní,může zůstat neobsazené

Z logiky věci tedy vyplývá, že pokud je cesta označena značkou "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel", vztahuje se toto omezení i na motocykly a to bez ohledu na jejich určení (motocross). V opačném případě by musely být ze zákazu vyjmuty značkou "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku".

Berte však prosím v úvahu, že se jedná pouze o informační službu knihovny, nikoliv o závěr kvalifikovaného právníka.

Zdroj:

Česko. Ministerstvo dopravy a spojů.Vyhláška ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2001, 89. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DFE87D07-9E39-467D-95F9-35D3AB525369/0/MicrosoftWord30.pdf

Děkujeme za Váš zájem o službu Ptejte se knihovny.

S pozdravem,

Ptejte se knihovny

Knihovna AV CR, v. v. i.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

17.12.2014 11:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu