Motivace zaměstnanců, produktivita práce

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych pomoci s výběrem
literatury k diplomové práci. Název je "Motivace zaměstnanců ke zvýšení
produktivity práce ve výrobním podniku". Cílem práce je zvýšení
produktivity práce středního podniku v důsledku zefektivnění motivovanosti
zaměstnanců ve výrobním podniku.

Odpověď

Dobrý den

další zdroje lze dohledat v Souborném katalogu VŠE na adrese https://katalog.vse.cz/ nebo na portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/. V souborném katalogu si můžete též ověřit dostupnost literatury.

Literatura:

Peters, Thomas J.: Malé velké věci :  163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti. Praha : Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-222-2 (brož.)

Pink, Daniel H.: Pohon :  překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Olomouc : ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-671-6 (váz.)

Secretan, Lance H. K.: Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět! :  nový model rozvoje vůdčích osobností a inspirujícího vedení. Praha : Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-228-4 (brož.)

Bělohlávek, František: 15 typů lidí :  jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Bělohlávek, František: Jak vést a motivovat lidi. Brno : Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2235-8 (brož.).

Bělohlávek, František: Organizační chování :  jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1 (váz.).

Gallwey, W. Timothy: Inner game pro manažery :  tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha : Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-213-0 (brož.).

Khelerová, Vladimíra: Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5 (brož.).

Kvasničková, Irena: Pracovní motivace v kostce. České Budějovice : Nová forma, 2010. ISBN 978-80-87313-73-2 (brož.)

Branham, Leigh: 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2903-9 (brož.).

Stýblo, Jiří: Outsourcing a outplacement : (vyčleňování činností a uvolňování zaměstnanců) : praxe a právní souvislosti. Praha : ASPI, 2005.

Nakonečný, Milan: Motivace lidského chování. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0592-7 (váz.)

Bedrnová, Eva: Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0 (váz.).

Kleibl, Jiří: Personální řízení 2. Praha : Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0960-1 (brož.).

Provazník, Vladimír: Motivace pracovního jednání. Praha : Oeconomica, 2004

Osborn, Carol: Jak by se Konfucius domáhal zvýšení platu? Praha : Grada, 1996. ISBN 80-7169-227-1 (brož.)

Miskell, Jane R.: Pracovní motivace. Praha, Grada 1996. ISBN 80-7169-317-0 (brož.)

Mayerová, Marie: Stres, motivace a výkonnost. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-425-8 (brož.).

Kim, Sang H.: Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-85943-96-4 (brož.).

Allen, David: Mít vše hotovo :  jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. Brno : Jan Melvil, 2008. ISBN 978-80-903912-8-4 (brož.)

Závěrečné práce

Hořejší, Renata: Motivace a stimulace pracovníků. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Kolářová, Jana: Motivace pracovníků. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Musilová, Kristýna: Analýza současného stavu motivace a stimulace pracovníků. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011

Durajová, Veronika: Personální činnosti v podniku a motivace zaměstnanců. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010

Charvátová, Soňa: Motivace pracovníků. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2009

Jacenková, Zuzana: Produktivita. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011

Kavanová, Barbora: Racionalizace výrobního systému v Boltjes International spol.s r.o.. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011

Chadimová, Věra: Teorie lidského kapitálu a teorie signalizace. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010

Hurtová, Zuzana: Produktivita. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010

Hájková, Marcela: Analýza faktorů ovlivňujících produktivitu práce. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2009

Internetové zdroje:

https://www.novinky.cz/kariera/clanek/ani-krize-nedonutila-firmy-snizovat-naklady-a-merit-produktivitu-prace-24221

https://www.businessinfo.cz/

https://www.penize.cz/tema/produktivita-prace

https://www.penize.cz/tema/produktivita-prace

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 11:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu