Motivace - výzkum

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala zda-li existují nějaké případové studie, výzkumy atp. týkající se motivace studentů ke vzdělání? Pokud ano, je možné si je někde vypůjčit?
Děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

knihy k tématu motivace studentů můžete hledat v online katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Zde bychom Vám doporučovali především Souborný katalog ČR  (báze SKC), kde můžete dohledat tituly z většiny velkých a významných českých knihoven a zároveň získat také přehled o tom, která knihovna vlastní požadovanou knihu.

Mezi další zajímavé zdroje na uvedené adrese patří online katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) a Česká národní bibliografie (báze ČNB), která do určité míry odpovídá katalogu NK ČR vzhledem k právu knihovny na povinný výtisk.

Pokud byste měla zájem o články z českých periodik vydaných od roku 1991, opět na uvedené adrese naleznete bázi ANL, která obsahuje výběrové články z českých novin a časopisů.

Příkladem Vám uvádíme některé knihy týkající se motivace studentů, které jsme dohledali v Souborném katalogu ČR (použitá klíčová slova student, motivace, vzdělání, apod.; při vyhledávání můžete využít zástupný znak * pro pravostranné rozšíření slova, tzn. při zadání student* budou hledaná slova student, studenti, studentský, apod.).

Rzeszutková, Eva. Vysokoškolský student z hlediska jeho osobnostního vývoje a rozvoje [rukopis]. České Budějovice, 2013. 96 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=30008.

Kapitoly o motivaci studentů

Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 262 s. ISBN 978-80-210-6144-6.

Woolfolk, Anita. Educational psychology. 11th ed. Upper Saddle River (NJ): Pearson Education International, 2010. XXIX, 614 s. Global edition. ISBN 978-0-13-701044-8.

Klíčová slova: pedagogická psychologie * učení -- motivace *  studium a výuka -- hodnocení

Pelikánová, Dáša, Rubio, Gabriel a Josephson, Joel. Don't give up: jak efektivně motivovat dospělé studenty úspěšně dokončit jazykový kurz. [Brno: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pelikán], C2009. 141 s. ISBN 978-80-254-4793-2.

Wentzel, Kathryn R., ed. a Wigfield, Allan, ed. Handbook of motivation at school. 1st publ. New York: Routledge, 2009. xiii, 686 s. Educational psychology handbook series. ISBN 978-0-8058-6284-3.

Klíčová slova: motivace * výkonová motivace *  vzdělávání *  vzdělávací politika *  studium a výuka

Dembo, Myron H. a Seli, Helena. Motivation and learning strategies for college success: a self-management approach. 3rd ed. New York: Lawrence Erlbaum Associates, C2008. xviii, 337 s. ISBN 978-0-8058-6229-4 Klíčová slov: vysokoškolští studenti * vysokoškolské studium *  výkonová motivace *  sebeřízení * Spojené státy americké

Obsah: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006038476.html

Kvítek, Libor, ed. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd: sborník recenzovaných příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 149 s. Sborníky. ISBN 978-80-244-2206-0.

Stockfelt, Torbjörn a Sjöstrand, Wilhelm, ed. Motivation, learning and performance. 1st Ed. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1963. 169 s. Studia scientiae paedagogicae Upsaliensia; 4. Scandinavian University books

 

V uvedených knihách byste mohla najít také zmínky nebo i podrobnější informace o výzkumech, které se na toto téma prováděly,  bohužel není v našich časových možnostech knihy procházet podrobněji a hledat zde konkrétní požadované studie. Dále Vám však uvádíme několik titulů, které mají přímo formu výzkumů nebo se jimi minimálně do značné míry zaobírají. Opět vyhledané v Souborném katalogu ČR:

Pavlas, Ivan. Výkonová motivace a interpersonální potřeby. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 132 s. ISBN 978-80-7464-021-6.

Klíčová slova: výkonová motivace * lidské chování * dospívání * rozvoj osobnosti * sebevýchova * psychologický výzkum

Martinec, Lubomír a kol. Motivace, aspirace, učení. II: hodnocení úrovně vzdělání v ČR s ohledem na krajovou diferenciaci. 1. vyd. Praha: Tauris, 2007. 151 s. ISBN 978-80-211-0543-0.

Klíčová slova: úroveň vzdělání * motivace * aspirace * učení * výzkumné zprávy

Trpišovská, Dobromila. Postoje vysokoškolských studentů ke studiu a atribuční procesy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: UJEP, 1997. 44, 33 s. Acta Universitatis Purkynianae. Studia psychologica; 1. ISBN 80-7044-167-4.

Klíčová slova: vysokoškolští studenti -- motivace * výzkumné zprávy

Řehulková, Oliva a Osecká, Lída. Výkonová motivace ve škole. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 1996. 13 s. Výzkumné zprávy, č. 7/1996. ISBN 80-238-3277-8.

Klíčová slova: výkonová motivace * psychologický výzkum -- metody * středoškolští studenti * výzkumné zprávy * tabulky

O'Neil, Harold F., ed. a Drillings, Michael, ed. Motivation: theory and research. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. viii, 332 s. ISBN 0-8058-1287-3.

Klíčová slova: vzdělávání *  motivace *  sociální aspekty *  individuální psychologie *  skupinové vyučování *  pedagogický výzkum *  psychologický výzkum

Velmi Vám doporučujeme využít také americkou databázi ERIC, která obsahuje různé druhy dokumentů (články, zprávy, výukové materiály, apod.) z oblasti vzdělávání, výuky, školství a příbuzných témat. Databázi naleznete na adrese http://eric.ed.gov, při vyhledávání můžete zaškrtnout pole pro připojený plný text, který tak budete mít ihned dostupný u vyhledaných záznamů. Při zadání jednoduchých klíčových slov student* a motivation* se zobrazilo 2,634 výsledků, které můžete dále zpřesňovat, tedy věříme, že zde naleznete materiál vhodný pro Vaše téma.

Pokud byste potřebovala další či specifičtější informace k tématu motivace studentů, můžete kontaktovat také Národní pedagogickou knihovnu Komenského, která je také zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/uiv-narodni-pedagogicka-knihovna-komenskeho/). 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.09.2013 14:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu