Motivace k zaměstnání

Text dotazu

Dobrý den, píši diplomovou práci na téma: "Motivace k zaměstnání generací X a Y". Moc bych potřebovala poradit jaká kniha pojednává o tématu generací. Srovnává jednotlivé generace (veterany, baby boomers, generaci X a Y). Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k vyhledávání knih k Vaší práci bychom doporučili mimo jiné i vyhledávač google books: http://www.google.cz/search?q=generace+x&tbm=bks&tbo=1&hl=cs.

I když internetové zdroje doporučujeme jen výjimečně, následující odkazy pro rychlý přehled o termínu generace X a Y stačí.

http://www.podnikatel.cz/clanky/trh-prace-vyrazne-promenuje-generace-y/ 
proměny pracovního trhu v posledních deseti letech souvisí také s nástupem Generace Y. Generaci Y se říká internetová generace. Jsou to lidé narození mezi léty 1976 a 1990 (předchozí generace, lidé narození od roku 1961 do roku 1975, se nazývá Generace X). Sociologové a analytici trhu práce se o Generaci Y intenzivně zajímají. Tito lidé totiž mají na své zaměstnavatele jiné nároky, jejich chování na pracovním trhu ovlivňují jiné hodnoty a také se s jejich přítomností na trhu práce proměňuje způsob komunikace zaměstnance se zaměstnavatelem.
V roce 2007 například zkoumala Generaci Y společnost Deloitte ČR. Generace Y považuje peníze za prostředek a ochotně se zadlužuje. To následně souvisí i s tím, že je přesvědčena, že za svou práci musí být řádně odměněna. Představitelé této generace proto pružně mění místa. Úspěch v práci je pro ně důležitý, neobětují mu však partnerské vztahy. Založení rodiny často odkládají na později, ale ani pak na kariéru nerezignují, popsala Generaci Y auditorská společnost Deloitte ČR v materiálu Generace Y mění tvář výrobní sféry, s podtitulem Řízení nedostatku zaměstnanců v globální výrobní sféře. http://www.deloitte.com/view/cs_cz/cz/f33d5c968b0fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm.   Generace Y – nový pojem také u podnikatelů.
http://www.prace-jinak.cz/pripadove-studie/431/flexibilni-formy-prace-jako-nastroj-inovace-v-hr.html    
Donedávna nepočetná skupina manažerů schopných řídit podřízené s alternativními úvazky se rozrůstá stejně jako se postupně mění struktura nabídky na trhu práce. Pozornost firem se zaměřuje na generace X, Y a Z, jež se zaměstnavatelé snaží přilákat. Ačkoliv se různí pohledy na to, jak se liší životní hodnoty generací X, Y a Z, odborníci se shodují v názoru, že společným cílem je úspěšné skloubení profesního a osobního života.
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2192697&als%5Bnm%5D=2192529  
Změnu přináší i generace X a Y, tedy generace žen i mužů, kteří přehodnocují postoj k zaměstnání a kariéře a k pocitu životního úspěchu potřebují prostor pro pracovní i osobní život.
http://www.podnikatel.cz/clanky/generace-y-novy-pojem-take-u-podnikatelu/ 
Respondenti očekávají od práce dostatečné finanční pokrytí životních potřeb, chtějí ale zároveň práci, která je bude bavit a uspokojovat. Nadstandardní finanční zabezpečení očekávají častěji muži než ženy. Mladí si ale zatím stále myslí, že pracovitost může nejvíce ovlivnit jejich úspěch v práci. Pro ženy je limitujícím faktorem kariéry rodina či péče o děti, ale i samotný fakt, že jsou ženy. Muži se naopak obávají, že limitovat je může nízké vzdělání.

Zhruba deset let hovoří odborníci o nástupu Generace Y neboli internetové generace. V průzkumu společnosti Manpower z března 2007, který se zabýval Generací Y na australském trhu práce, lze najít následující členění generací (1 generace = cca 15 let) podle Roye Morgana:
Narození před rokem 1946 = Pre Boomers
Narození 1947 – 1960 = Baby Boomers
Narození 1961 – 1975 = Generace X
Narození 1976 – 1990 = Generace Y
Narození 1991 – 2005 = Generace Z
Generace X se snažila nezadlužovat se, udržet se na dobrém pracovním místě, nemít žádné konflikty s okolím, učinit jednoznačné rozhodnutí mezi rodinou či kariérou — peníze jsou pro ni hodnotou.

Z fondu Národní knihovny ČR jsme vybrali  knihy, o kterých si myslíme, že by v nich mohly být informace, které hledáte. Další knihy můžete hledat ve volně přístupném  elektronickém katalogu NK ČR (podle klíčových slov; využít můžete ta hesla, která jsou uvedena v bibliografických záznamech několika níže uvedených knih na ukázku) na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC, z hlavní stránky:

     Vývoj lidských zdrojů v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2009 : (vybrané kapitoly) / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb České Budějovice. -- České Budějovice : Český statistický úřad, 2010. -- 95 s. : barev. il., mapy ; 30 cm. -- (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2010)
     ISBN 978-80-250-2061-6 (brož.) : Kč 150,00
     Hřbetní název: Vývoj lidských zdrojů v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2009 - vybrané kapitoly
     . -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
     Český statistický úřad. Krajská správa České Budějovice. Oddělení regionálních analýz a informačních služeb
      * lidský kapitál -- Česko -- 2001-2010
      * Jihočeský kraj (Česko : 2000-)
      * statistické přehledy
     Signatury:* 54 D 169622

     Vývoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2009 : (vybrané kapitoly) / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Brno. -- Brno : Český statistický úřad, 2010. -- 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm. -- (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2010)
     ISBN 978-80-250-2069-2 (brož.) : Kč 150,00
     Hřbetní název: Vývoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2009 - vybrané kapitoly
     . -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
     Český statistický úřad. Krajská správa Brno. Oddělení regionálních analýz a informačních služeb
      * lidský kapitál -- Česko -- 2001-2010
      * Jihomoravský kraj (Česko : 2000-)
      * statistické přehledy
     Signatury:* 54 D 169623

     Vývoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2009 : vybrané kapitoly / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Olomouc. -- Olomouc : Český statistický úřad, 2010. -- 91 s. : barev. il., mapy ; 30 cm. -- (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2010)
     ISBN 978-80-250-2070-8 (brož.)
     Hřbetní název: Vývoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2009 - vybrané kapitoly
     . -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
     Český statistický úřad. Krajská správa Olomouc. Oddělení regionálních analýz a informačních služeb
      * lidský kapitál -- Česko -- 2001-2010
      * pracovní síly -- Česko -- 2001-2010
      * Olomoucký kraj (Česko : 2000-)
      * statistické přehledy
     Signatury:* 54 D 170409

                         Kotler, Philip, 1931-
                         Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [přeložili Štěpánka Černá, Viktor Faktor, Tomáš Juppa]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2007. -- 788 s. : barev. il. ; 29 cm
                         ISBN 978-80-247-1359-5 (váz.)
                         Název orig.: Marketing management
                         Přeloženo z angličtiny -- Na tit. s. uvedené 12. vyd. patří anglickému originálu. -- Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
                         Keller, Kevin Lane, 1956-
                          * marketingový management
                         * učebnice vysokých škol * příručky
                         Signatury:* 54 D 147503* 54 D 149198* SF II 079700

                         Walker, Alfred J.
                         Moderní personální management : nejnovější trendy a technologie / Alfred J. Walker a kolektiv ; [přeložil David Collins]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2003. -- 253 s. : il. ; 23 cm. -- (Management v informační společnosti)
                         ISBN 80-247-0449-8 (brož.)
                         Název orig.: Web-based human resources - the technologies and trends that are transforming HR
                         Terminologický slovník -- Na obálce též uvedeno: Česká společnost pro systémovou integraci -- Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje rejstřík
                         Česká společnost pro systémovou integraci
                          * informační systémy
                          * personální management
                          * informační technologie
                          * studie
                         Signatury:* 54 F 071081

                         Mayerová, Marie, 1935-
                         Moderní personální management / Marie Mayerová, Jiří Růžička. -- 1. vyd.. -- Jinočany : H & H, 2000. -- 173 s. : il. ; 21 cm
                         ISBN 80-86022-65-X (brož.)
                         Anglické resumé. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
                         Růžička, Jiří, 1929-2009
                          * personální management
                          * příručky
                         Signatury:* 54 H 200617

                         Coupland, Douglas, 1961-
                         Generace X : vyprávění pro akcelerovanou kulturu / Douglas Coupland ; [přeložil Jiří Rothbauer ; ilustrace Paul Rivoche]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Volvox Globator, 1999. -- 199 s. : il. ; 23 cm. -- (Arkáda ; sv. 3)
                         ISBN 80-7207-289-7 (váz.)
                         Překlad z angličtiny
                          * dospívající mládež -- Spojené státy americké -- 20. stol.
                          * kultura a společnost -- Spojené státy americké -- 20. stol.
                          * Generation X
                          * kanadské prózy (anglicky)
                         Signatury:* 54 F 058618

Musíme Vás upozornit, že součástí diplomové práce nebo jakékoli školní práce je výběr literatury. V pravidlech služby Ptejte se knihovny o zadávání dotazu je napsáno: http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu:
Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 12:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu