Motivace k výkonu

Text dotazu

Dobrý den,

mohu vás požádat o doporučení literatury na téma motivace k výkonu? Na toto
téma budu psát bakalářskou práci. V teoretické části bych se ráda zabývala
motivací k výkonu obecně a výzkumnou část bych ráda zaměřila na dotazování
se (inspirovat se budu dotazníkem motivace k výkonu LMI), tudíž bych vás
ještě ráda požádala o typy na literatury týkající se vytváření a
vyhodnocování dotazníků, pokud něco takového existuje

Odpověď

Dobrý den,

k tematice motivace k výkonu je možné vyhledat několik dokumentů v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) nebo Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) zadáním spojení výkonová motivace do pole Předmět. Níže uvádíme příklady nalezených publikací:

* FACOVÁ, Věra. Motivace a sociální potřeby v praxi. Valašské Meziříčí : Obchodní akademie a VOŠ, 2009. -- 39 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-254-4205-0 (kroužková vazba)

* pedagogická psychologie * motivace * výkonová motivace * osobnost * agresivita

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091863681_1.pdf  

* SVOBODA, Jan. Motivace a vznik závislostí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 31 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7368-422-8.

* výkonová motivace * školní psychologie

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081824955_1.pdf  

* OSECKÁ, Lída; ŘEHULKOVÁ, Oliva. Složky výkonové motivace: pokus o typologii. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 1996. 12 s.; 30 cm. (Výzkumné zprávy ; č. 1/1996, ISSN 1211-2631). ISBN 80-238-3284-0.

* ŘEHULKOVÁ, Oliva; OSECKÁ, Lída. Výkonová motivace ve škole. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 1996. 13 s.; 3 cm. (Výzkumné zprávy, ISSN 1211-2631 ; č. 7/1996). ISBN 80-238-3277-8 .

* Vaněk, Miroslav; HOŠEK, Václav; MAN, František. Formování výkonové motivace. Praha: Univerzita Karlova, 1982 (Gottwaldov: MTZ). 218 s.: tb., schémata ; 25 cm. (Univerzita Karlova, Praha).

V elektronickém katalogu NK ČR můžete vyhledávat také pomocí naskenovaných obsahů dokumentů, zde jsme nalezli také 2 publikace obsahující kapitolu o motivaci k výkonu, jsou ovšem zaměřeny již na konkrétní oblast.

* SLEPIČKA, Pavel; HOŠEK, Václav; HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. 230 s. ; 21 cm. ISBN 80-246-1290-9

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200701/contents/nkc20061702108_1.pdf  

* Vztahy v dospívání / editoři Petr Macek a Lenka Lacinová. Brno: Barister & Principal, 2006. 196 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-7364-034-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200701/contents/nkc20061701950_1.pdf  

Podobným způsobem můžete hledat i citace článků v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), články jsou excerpovány také z odborných periodik z oboru psychologie. Mezi nalezenými články se objevil také jeden vztahující se k dotazníku LMI:

* HOSKOVCOVÁ, S.; NIEDERLOVÁ, M. Dotazník motivace k výkonu LMI - zjištění o studentech ekonomie. In: Psychologie v ekonomické praxi. ISSN 0033-300X.

Roč. 42, č. 3/4 (2007), s. 59-62.

Publikace zabývající se dotazníkovými šetřeními a jejich vyhodnocováním lze v elektronickém katalogu NK CR vyhledat zadáním výrazu dotazník? (? slouží pro pravostranné rozšíření termínu) do pole Předmět. Např.:

* ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, 2010. 217 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-7431-019-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20102039829_1.pdf  

* DILLMAN, Eva. Mail and internet surveys : the tailored design method. 2nd ed., 2007 update with new internet, visual, and mixed-mode guide. Hoboken: John Wiley & Sons, c2007. xviii, 523 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-0-470-03856-7.

* KOHOUTEK, Rudolf. Metoda dotazníku pro pedagogy. [Ostrava]: Item ; Brno: CERM, 1998. 30 s. ; 25 cm. -- (Společenské vědy. NZ). ISBN 80-7204-067-7 (CERM : brož.).

* psychometrie -- metody * pedagogická psychologie -- metody * psychodiagnostika -- metody * psychologický výzkum -- dotazníky

Příručku k dotazníku LMI má dle Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.c/cze/skc) ve fondu také Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (viz záznam v katalogu:

http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&local_base=CKS01&ccl_term=IDN%3D001017737&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST).

* SCHULER, Heinz; PROCHASKA, Michael. Dotazník motivace k výkonu - LMI. Praha: Testcentrum, 2003. 93 s. : il.

Dokumenty pro základní orientaci v dané problematice jsou k dispozici také na internetu, např.:

* http://fse1.ujep.cz/materialy/KSP_reissova_OMARmaterial06.pdf

* http://www.unifr.ch/ztd/HTS/inftest/WEB-Informationssystem/cs/4cz001/5cbc8f64f2f44ecc85d40d5102b241a8/hb.htm

* http://is.muni.cz/th/52732/fss_m_a2/Motivace_k_vykonu_studentu_distancniho_studia.doc  

Další dokumenty by vám mohly doporučit také knihovny zaměřené na oblast společenských věd, jako např. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz ) nebo Knihovna Fakulty sociálních věd UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/).  

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2011 15:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu