Motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda byl proveden nějaký oficiální průzkum motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání (nejlépe kvantitativní výzkum, resp. dotazníkové šetření), ať už obecně nebo v konkrétní sféře (např. státní sféra). Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

níže Vám předkládáme seznam více či méně rozsáhlých průzkumů a výzkumů, které se týkají dalšího vzdělávání dospělých, ať už profesního, či formálního.

Ty, které pravděpodobně lze považovat za oficiální, jsou prováděny například Českým statistickým úřadem, či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Menší výzkumu byly realizovány v rámci akademických prací.

Některé z nich jsou zaměřeny přímo na motivaci, ve většině je však téma motivace pouze dílčí částí. Stejně tak je u některých výzkumů využito kvantitativní metody sběru dat a u některých kvalitativní (většinou polostrukturované rozhovory), případně jejich kombinace.

Přesto doufáme, že Vám odkazy budou inspirací, či data z nich budete moci využít.

•         RABUŠICOVÁ, Milada, ed. a RABUŠIC, Ladislav, ed. Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.

(https://www.muni.cz/press/books/files/ucime_text.pdf) –kapitola 6 - Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých).

 

•         http://www.aivd.cz/vyzkumy - na webu ke stažení ve formátu pdf.

•         http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zprava-z-pruzkumu-vzdelavani-dospelych-v-cr (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/statisticka-setreni-v-dalsim-vzdelavani-1)

•         https://www.czso.cz/csu/czso/dalsi-vzdelavani-dospelych-2007-n-cm7qck92em

•         Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji: [konference, Pardubice, 26. září 2006: sborník příspěvků]. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 82 s. ISBN 978-80-7194-926-8.- motivace čistě okrajově.

Studentské práce:

•         JELÍNKOVÁ, Aneta. Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání [online]. Hradec Králové, 2015 [cit. 2016-06-23]. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. Dostupné z: http://theses.cz/id/0gluur/.  

•         MORONGOVÁ, Tereza. Motivace sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta. http://theses.cz/id/rdz7bb/DP_-_Morongov.pdf. (kvalitativní výzkum – polostrukturované rozhovory)

•         Vrzáková, P. – Motivace ke vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online nahttps://motivace-ke-vzdelavani-dospe.vyplnto.cz.

•         SOUKUPOVÁ, Kateřina. Proč jsem se (ne)vrátil do školy? Motivace a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých} [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-06-23]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Klára Šeďová Dostupné z: http://is.muni.cz/th/199221/ff_b/.

•         PITÁKOVÁ, Jana. Motivace k dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků pracujících v nestátní neziskové sféře [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-06-23]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Mirka Nečasová Dostupné z: http://is.muni.cz/th/420031/fss_m/.

 

Na závěr publikace, či články zabývající se andragogickým výzkumem:

 

•         PRŮCHA, Jan. Andragogický výzkum. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 152 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5232-7. (https://books.google.cz/books?id=HWhhBAAAQBAJ&pg=PA35&lpg=PA35&dq=motivace+n%C3%A1vrat%2B+chmura+2013&source=bl&ots=MDJwevymCp&sig=GjD5X2w6yix5gZmVgkmkem8sFoI&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj5-8Dt6L3NAhWBWBQKHctsAo0Q6AEIGzAA#v=onepage&q=motivace%20n%C3%A1vrat%2B%20chmura%202013&f=false) – kniha na Google books, obsahuje i část věnovanou motivaci, jsou uvedeny i některé výzkumy.

 

•         http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/motivace-cechu-zapojit-se-dalsiho-vzdelavani-je-nad-prumerem .

 

Pěkný den a hodně štěstí!

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2016 10:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu