Motivace a stimulace zaměstnanců

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych poradit s výběrem literatury k seminární práci na téma Motivace a stimulace zaměstnanců. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  
 
Pokud jste studentkou vysoké/střední školy, doporučujeme Vám nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny školy. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů . Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

K Vašemu tématu "Motivace a stimulace zaměstnanců" bylo vydáno poměrně velké množství knih, vzhledem k jejich množství Vám uvádíme několik příkladů novějších českých titulů. Jejich záznam naleznete v Souborném katalogu ČR, kde také uvidíte seznam knihoven, které danou knihu vlastní ve svém fondu. Kromě toho zde můžete dohledat i další knihy, které přímo odpovídají Vašemu tématu, zadáním klíčových slov např. motivace, zaměstnanci, atd. Pro další možnosti vyhledávání můžete také využít zástupný znak * pro pravostranné rozšíření. Tedy při zadání zaměstnan* bude vyhledáno zaměstnání, zaměstnanému, zaměstnanec, zaměstnanci, apod.
* Urban, Jan. 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků: jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 123 s. Management. ISBN 978-80-247-3955-7.
* Kolman, Luděk et al. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde Praha, 2012. 191 s. ISBN 978-80-7201-892-5.
* Evangelu, Jaroslava Ester a Fridrich, Oldřich. 133 her pro motivaci a rozvoj týmů. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. 176 s. Management. ISBN 978-80-247-3927-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201111/contents/nkc20112225787_1.pdf
* Carney, Brian M. a Getz, Isaac. Svoboda v práci: jak nechat zaměstnance dělat, co chtějí, a tím zvýšit produktivitu, zisk a růst. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2011. 340 s. ISBN 978-80-904890-1-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201106/contents/nkc20112195639_1.pdf
* Chandler, Steve a Richardson, Scott. 100 způsobů, jak motivovat druhé. Bratislava: Eugenika, 2010. 265 s. ISBN 978-80-8100-181-9.
* Plamínek, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 127 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3447-7.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102040305_1.pdf
* Nelson, Bob. 1001 způsob jak motivovat zaměstnance. Hodkovičky [Praha]: Pragma, C2009. 201 s. ISBN 978-80-7205-776-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102031576_1.pdf
* Pilařová, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 120 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2042-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081809492_1.pdf
* Thorne, Kaye a Pellant, Andy. Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance: výběr, trénink a podpora rozvoje nejlepších. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vi, 142 s. ISBN 978-80-251-1689-0.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081786654_1.pdf

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Opět Vám uvádíme příklady:
* Jung, Václav. Jak dovést zaměstnance k lepšímu výkonu?. Moderní řízení, 2010, 45(8), s. 39-41. ISSN 0026-8720.
* Hewlett, Sylvia Ann, Sherbin, Laura a Sumberg, Karen. Nová etapa hry o talenty. Moderní řízení, 2010, 45(6), s. 13-16. ISSN 0026-8720.
* Hermánek, Jakub. Vysoká výkonnost v době krize. Moderní řízení, 2010, 45(10), s. 60-61. ISSN 0026-8720.
* Motivace, udržení, vzdělávání a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Kapitál, 2009, 1, s. 36-37. ISSN 1211-748X.
* Such* Přestaňte motivovat zaměstnance!. Moderní řízení, 2009, 44(12), s. 56-57. ISSN 0026-8720.ý, Jiří. Dvě cesty k motivaci zaměstnanců. Moderní řízení, 2009, 44(2), s. 56-57. ISSN 0026-8720.

Velmi užitečné by pro Vás mohly být licencované článkové online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu o těchto zdrojích se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně školy, kterou studujete/ v jiné knihovně, v níž jste uživatelkou, na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.

Dále je možné čerpat informace také z volně dostupných zdrojů na internetu, zde je ovšem třeba dbát na důkladnější posouzení zdroje z hlediska jeho důvěryhodnosti. Užitečné by pro Vás mohly být následující odkazy:
* http://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf - diplomová práce na téma "Účinné formy motivace pracovníků"
* http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14135/novotn%c3%a1_2010_bp.pdf?sequence=1 * bakalářská práce "Motivace zaměstnanců - důležitý aspekt personální práce"
* http://www.podnikatelskyweb.cz/motivace-zamestnancu/
* http://www.personalista.com/rozvoj-pracovniku/devet-tipu-jak-motivovat-zamestnance.html
* http://www.ipodnikatel.cz/tag/motivace-zamestnancu.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2013 09:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu