motiv propasti

Text dotazu

Prosím o odkazy na zdroje, ve kterých by se dalo zjistit něco o motivu propasti v literatuře a filosofii. Konkrétněji mi jde o: propast interpretuje Jaroslav Med: Dyk využívá starozákonní paralelu o propasti volající propast... propast krysařova nitra, jejíž záblesk v krysařových očích vzbuzuje u počestných hamelnských měšťanů hrůzu, je přitahován propastí na hoře Koppel, odkud jedině vede cesta do země zaslíbené.

Odpověď

Dobrý den,

myšlenka propasti  se objevuje v různých dílech, různých autorů i v různých časových období. Slovníky literárních teorií, které máme k dispozici, ale o motivu propasti nepíší. O Krysařovi bylo napsáno mnoho pojednání a rozborů, ale přímo o myšlence propasti jsou jen zmínky. Krysař vyšel v několika vydání, zajímavé doslovy nebo poznámky v jednotlivých vydáních byly napsány několika jazykovými kritiky (Milan Blahynka, Stanislava Mazáčová, Jiří Opelík).

Propastí se zabývá např. Ladislav Klíma a to hned v několika dílech.

Doporučujeme např. bakalářskou práci Autorská estetika u Ladislava Klímy, kde se autor dotýká i myšlenky propasti nebo dizertační práce Filosofie a imaginace v textech Ladislava Klímy

(Ambivalentní výpověď o nesmrtelné duši) , viz odkazy níže.

V románu Slavná Nemesis z knihy Vteřiny věčnosti (Výbor z díla českého básníka - filosofa, jehož práce se pohybují na hranici mezi vědomím a podvědomím, realitou a absurditou), je myšlenka propasti zastoupena velmi silně.

Jedná se o propast psychickou i skutečnou v městečku Cortona,  postava Sidera a Orei v ní najdou smrt.

Propast se krom rozsáhlých děl objevuje i v menších literárních útvarech, např. i v povídce

Jedné noci snil, Edgar a Eura, Velký román, Klímovy deníky  (Boj o vše), Utrpení knížete Sternenhocha, kde propastí je hladomorna a tou psychickou šílenství...

Motiv propasti je i u Nietzscheho.

"Pro Nietzscheho je člověk mostem mezi zvířetem a nadčlověkem, mostem nad propastí:

„Kdo propast vidí, ale orlíma očima – kdo orlími spáry do propasti vnikne. Ten má odvahu..."

Čerpáno z: KLÍMA, Ladislav. Vteřiny věčnosti. 3. vyd. Praha: Odeon, 1990.

                       http://is.muni.cz/th/262643/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace_komplet.txt

                       http://theses.cz/id/yv45aw/00183345-449965673.txt

Wikipedie o Krysaři uvádí http://cs.wikipedia.org/wiki/Krysa%C5%99_(kniha):

Samotný námět Krysaře vychází ze saského, staroněmeckého motivu, který Dykovi posloužil jako volné schéma svého díla. Tato báj s reálným základem vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys, a když mu nebyla vyplacena slíbená odměna, rozhněval se na občany města a odvedl za trest jejich děti. Existuje několik variant závěru. Buďto Krysař děti zavřel do jeskyně, z které již nikdy nevyšly, nebo je utopil v řece. Je i verze, podle níž Krysař děti vrátil, když mu radní zaplatili slíbenou odměnu.

Vzniklo mnoho zajímavých studií a interpretací; Vladimír Justl si například jako jeden z prvních povšiml významného motivu zápasu iluze a reality, který je pro Viktora Dyka důležitý.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2014 13:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu