Morea

Text dotazu

Jednou jsem viděl na mapě Řecka pojmenování
poloostrova slovem Morea,byla to mapa s Tureckými názvy.Timto slovem se taký
označují Romové(More)ale nikdo neví co to slovo znamená. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

Morea je historický název Peloponéského poloostrova, jenž se nejčastěji odvozuje od slova Pomorje, kterým Slované po svém tažení na Peloponés v 6. a 7. století označovali původně pobřežní části polostrova. Ve středověku označení Morea zahrnovalo celý polostrov, který se po vzniku Latinského císařství (1204) stal panstvím křižáků jako Achajské knížectví. Roku 1261 získali nikájští císaři jako obnovitelé Byzance východní část poloostrova zpět a vytvořili tu zpočátku dva despotáty (Patras a Mistra) a jejich území (v pozdějších letech ještě rozšířené) se označovalo od poloviny 14. století jako Morejský despotát. Jeho vládcové byli příbuzní císařů v Konstantinopoli, ale fakticky vládli na centrální moci zcela nezávisle.

Západní část Morey zůstala pod vládou Achajského knížectví. Roku 1460/61 ovládli Moreu Turci a pouze některá města zůstala pod vládou Benátek. Roku 1699 mírem z Karlovic získalo Moreu Benátsko, ale pouze do roku 1714, kdy se znovu stala součástí Osmanské říše. V letech 1821-1829 při boji Řeků za osvobození patřila Morea kromě ostrovů k základnám protitureckého odboje a po vyhlášení Řecka se stala jeho součástí.

Zdroj: HONZÁK, F. et al. Evropa v proměnách staletí. Praha: Nakladatelství Libri, 1997. Str. 409-410. ISBN 80-85983-30-3.

Nalezli jsme i další výklady původu slova Morea:

Poprvé je tento název zmiňován v byzantských kronikách z 10. století.

Populární domněnkou dnešních Řeků je, že název byl odvozen od slova "moria", které znamená plod moruše. Moruše se v tomto regionu hojně vyskytuje, používá se k výrobě hedvábí, kterou byl Peloponéský poloostrov vyhlášený.

Samotný poloostrov svým tvarem připomíná červený list moruše. Někteří Řekové věří, že název má francouzský původ, přestože francouzská města a obce se tu objevila až ve 13. století.

Rovněž zmiňován původ od slovanského "more" znamenající moře.

Zdroj: Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Morea

Původ slova Morea je vykládán různě, i ze slovanského "more, moře".

Nejpravděpodobněji vzniklo jméno Morea přesmyčkou z Rhomaea, Rhoméa (ve středověku obvyklý název pro Řeky "Rhomaéi").

Zdroj: Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 19. díl, P-Pohoř. V Praze: J. Otto, 1902. Str. 432

Další zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Morejsk%C3%BD_despot%C3%A1t

http://www.mlahanas.de/Greeks/Medieval/LX/DespotateOfMorea.html

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.07.2009 15:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu