Monte Carlo

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz, Je nějaká spojitost mezi Monte Carlem a Karlem IV.Kamarádka tvrdí ( našla to v knize o Karlu IV. , že jej založil, ale já tvrdím, že to byli Grimaldiové.

Odpověď

Dobrý den,

podobný dotaz, který jste nám položila, jsme před časem již zodpovídali, viz archiv (uložiště) služby Ptejte se knihovny, odkaz níže

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/monte-carlo.

Je rozdíl, zda se jedná o Monte Carlo, součást městského státu Monako nebo o Montecarlo, pevnost v toskánské provincii Lucca. 

Montecarlo bylo založeno roku 1332 (někdy uváděno 1333) opravdu budoucím císařem Karlem IV. (od nějž má obec odvozené své jméno Monte-Carlo = Karlova Hora), který osvobodil město Lucca z okupace městem Pisa (https://cs.wikipedia.org/wiki/Montecarlo)

„… Lucca sama nesla dosti těžce toto poddanství vůči Pise a byli tu pamětníci toho, jak před více než dvaceti lety mladý Karel v ní vládl, a jeho jméno připomínala ostatně denně tvrz Monte Carlo nad Luccou…“

Zdroj: ŠUSTA, Josef. České dějiny, Dílu II. část 4: Karel IV. Za císařskou korunou : 1346-1355. Praha: Jan Laichter, 1948. sv. Dílu II. část 4 s. 372. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:98ad9a80-4cd4-11e5-a7b4-001018b5eb5c

 „Brána římská“ na Montecarlo v Toskánsku, hradu od Karla IV. založeném. „Latinský text má Mons Caroli, tedy král = Karel, Italsky se nazývá Monte Carlo a leží východně od Luky“ Posud viděti tu znak Karlův jakožto markraběte moravského, totiž - orlici.“

Zdroj: KOLÍSEK, Alois. Některé vzpomínky na českou vlast v Itálii. V Hodoníně: [s.n.], 1900. s. 11. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:180e1d50-adde-11e3-bb86-005056825209

„Jinou památkou na Karla IV. v Itálii je hrad nedaleko Luccy, nazvaný později Monte Carlo, protože byl postaven z rozkazu Karla IV. (1332) na obranu města. Svoboda pak, kterou Karel IV. dal Luccanům, byla dlouho slavena vždy 8. dubna, v den vydání osvobozovací listiny.“

Zdroj: CRONIA, Arturo. Čechy v dějinách italské kultury: (tisíciletá žeň). V Praze: Česká akademie věd a umění, 1936. s. 39. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d263f971-01f6-11e8-9854-5ef3fc9ae867

Monte Carlo (neboli Karlova hora) nese toto italské jméno na počest knížete Karla III. Monackého, a to od 1. července 1866, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo

Podle legendy vše začalo jednoho ponurého večera 8. ledna 1297, kdy krátce po půlnoci zakotvila u pobřeží dnešního Monte Carla loď z Janova. K pevnosti postavené na vysoké skále se vydali na výzvědy špehové z posádky sestavené z obávaných pirátů italského rodu Grimaldiů. Nakonec se po příkrém svahu vyšplhal pirát převlečený za františkána. Jmenoval se Francesco Grimaldi. Pod kutnou měl ukrytý meč, kterým, spolu se svým spojencem a bratrancem Rainierem Grimaldi, probodl v ložnici úhlavního nepřítele, tehdy vládnoucího kmenového knížete a příslušníka znepřáteleného rodu Ghibellinů.

Dobytí pevnosti se tak stalo základním kamenem vlády grimaldiovského rodu. Prvním vládcem se  stal starší z bratranců, který si začal říkat Rainier Grimaldi I., pán na Cagnes-sur-Mer, ležícím v sousedství slavné skály (erb dva františkáni s mečem).

Charles I., který vládl Monaku a sousedním vesnicím do roku 1357, je považován za prvního skutečného vládce Monaka; v té době se poprvé objevuje jeho jméno v úředních listinách.

Za Charlese III.(1818-1889) knížectví rozkvetlo tak, že se dá hovořit o hospodářském zázraku.

Čerpáno z knihy: LOH, Norbert. Rainier Monacký: kníže a jeho rodina. Praha: SD, 2006.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.11.2014 14:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu