Monitorování závazků plynoucích z Úmluvy o právech lidí se ZP - zdroje na diplomovou práci

Text dotazu

Dobrý den,
píši diplomovou práci na téma "Závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejich monitorování v ČR a vybraných státech". Práce bude zaměřena hlavně na srovnání české, rakouské, americké a chorvatské praxe s moitorováním těchto závazků. Hledám internetové, ale především knižní zdroje s touto tématikou v češtině, angličtině či němčině. Zajímají mne také knihy o zdravotním postižení obecně.

Budu ráda za každou knihu, odkaz či tip, kde hledat.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k vyhledání literatury a zdrojů pro napsání diplomové práce bude pravděpodobně nejlepší, když sama projdete dostupné katalogy a databáze, kde můžete podle potřeby zadávat klíčová slova. Domníváme se, že Vy sama nejlépe posoudíte, jaké dokumenty Vám budou nejvíce užitečné. Doporučujeme se podívat do následujících online katalogů - všechny jsou volně dostupné na http://aleph.nkp.cz/F/.

* online katalog NK ČR (báze NKC) – tituly z fondu Národní knihovny ČR

* Souborný katalog ČR (báze SKC) – knihy ve fondech většiny českých knihoven

* výběrová databáze článků v českých novinách, časopisech a sbornících (báze ANL) – od r. 1991

 

Níže uvádíme některé z publikací vyhledaných v Souborném katalogu ČR na dané téma:

* ODDNÝ MJÖLL ARNARDÓTTIR, ed. a QUINN, G., ed. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian perspectives. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. xxiv, 319 s. International studies in human rights, v. 100.ISBN 978-90-04-16971-5.

* ŠIMOKOVIĆ, Lea et al. Practicing universality of rights: analysis of the implementation of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities in view persons with intellectual disabilities in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Serbia. [Prague]: People in Need, 2012. 220 s. ISBN 978-80-87456-31-6.

* POWER, Andrew, LORD, Janet E. a DEFRANCO, Allison S. Active citizenship and disability: implementing the personalisation of support. New York: Cambridge University Press, 2013. xx, 503 s. Cambridge disability law and policy series.ISBN 978-1-107-02991-0.

* I. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR: Praha 12. května 2005: sborník z konference. Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. 88 s. ISBN 80-903640-0-4.

*MAREČKOVÁ, Jana a MATIAŠKO, Maroš. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: otázka opatrovnictví dospělých. Praha: Linde, 2010. 223 s. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-801-7.

* Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti: souhrnná stručná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 58 s.

Podívat se můžete také na stránky theses.cz, kde najdete obhájené akademické práce. Pomocí klíčových slov můžete vyhledat práce podobné té Vaší a hledat inspiraci jak v těchto pracích, tak zejména v odkazované literatuře.

*GAZDOVÁ, Lenka. Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností: zaměstnávání osob se zdravotním postižením [rukopis]. 2006. 57 l. – online dostupné z: http://is.muni.cz/th/61024/pravf_m/.

*PODLIPNÁ, Soňa. Sociální ochrana zdravotně postižených osob v sociálním zabezpečení a pracovním právu [rukopis]. 2005. 32 l.

*DORSCHNEROVÁ, Sulika. Osoby se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání [online]. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Jaroslav Stránský Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/378475/pravf_m/>.

* JAKEŠOVÁ, Romana. Mezinárodně právní ochrana osob se zdravotním postižením při výkonu práce. [online]. Brno, 2013 [cit. 2016-03-08]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Jana Komendová Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/104299/pravf_m/>.

Doporučujeme také využít článkovou databázi ANL, kde naleznete výběr článků z českých novin, časopisů a sborníků. Databáze obsahuje výběr článků z denního tisku, odborných periodik a sborníků, částečně také monografií, publikovaných od r. 1991. (http://aleph.nkp.cz/cze/anl)

 

*KÜHNOVÁ, Eva. Zdravotní postižení v kontextu českého a evropského antidiskriminačního práva. Právní rozhledy, 2010, 18(15), s. 533-541. ISSN 1210-6410.

 

Rozličné dokumenty také můžete dohledat pomocí placených databází, které jsou však přístupné v Národní knihovně registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem zdarma. Ve většině těchto databází mohou uživatelé pomocí údajů na svém čtenářském průkazu vyhledávat i mimo budovu knihovny přes tzv. vzdálený přístup.

Kompletní seznam a odkazy naleznete zde: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju.

 

* Meyers, S 2014, 'Global Civil Society as Megaphone or Echo Chamber?: Voice in the International Disability Rights Movement', International Journal Of Politics, Culture & Society, 27, 4, pp. 459-476, SocINDEX with Full Text, EBSCOhost, viewed 8 March 2016.

* 'Disability Rights Watch UK' 2011, Equal Opportunities Review, 210, p. 6, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 8 March 2016.

Další publikace, či články byste mohla získat také v odborné knihovně vysoké školy, kterou studujete.

 

Literatura k problematice zdravotního postižení:

* KRHUTOVÁ, Lenka. Úvod do disability studies [CD-ROM]. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7464-288-3.

* BRUTHANSOVÁ, Daniela, KOLÁŘOVÁ, Monika a ČERVENKOVÁ, Anna. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích EU. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 85 s., [42] s. příl. ISBN 80-239-0586-4.

* TRÖSTER, Petr. et al. Právo a sociální politika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 97 s. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 1/2000. ISBN 80-246-0110-9.

* MORAVEC, Radim. Pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1967. 56 s. Na pomoc přednášejícím; sv. 200.

Pokud byste měla zájem o další a podrobnější vyhledávání literatury na toto téma, doporučujeme nechat si vypracovat rešerši. Jedná se o službu placenou, ale podrobnější.

http://www.nkp.cz/sluzby/reserse

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2016 10:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu