momentový klíč

Text dotazu

co je to momentový klíč?

Odpověď

Dobrý den,

Encyklopedie Universum přístupná na portálu COTO.JE (http://www.cotoje.cz ) uvádí následující výklad:

momentový klíč - šroubový klíč, který umožňuje dotáhnout šrouby nastavením krouticího momentu až do určitého, požadovaného nebo předepsaného tahového napětí.

moment síly (točivý moment) - fyzikální veličina, zn. M, jed. newtonmetr (Nm). Pro těleso dán součinem síly, působící na něj v rovině kolmé na osu otáčení, a jejího ramene. Momentový klíč je typ klíče pro utahování šroubů a matic předepsaným (nastavitelným) m. s.

Ve starší příručce "Spojování součástí šrouby" z roku 1965 jsme nalezli tyto informace:

Momentové (mezní) klíče umožňují přesné dodržení předepsaného kroutícího momentu meřícím zařízením nebo přerušením utahování. Podle konstrukce rozeznáváme torzní (konstruován na principu pružné torzní tyče spojené s utahovací hlavou, na torzní tyči je upevněna ručička ukazující na stupnici dosažený kroutící moment), ohybové (zkonstruován obdobným způsobem jako torzní, pouze pružná tyč je namáhána na ohyb a nikoliv na krut), hydraulické (navíc bývají vybaveny hydraulickým zařízením včetně číselníku, který ukazuje dosažený kroutící momentú a pružinové momentové klíče (přeruší utahování po dosažení kroutícího momentu tím, že západka, kulička nebo zubová spojka přitlačovaná pružinou k hlavě klíče vyskočí ze záběru s výřezem v hlavě). K nejjednodušším momentovým klíčům patří klíč konstruovaný na principu přestřižení drátu, hlava klíče přiléhá k ramenu. V obou částech klíče je vyvrtaná díra, do níž vkládáme drát. Přestřižením drátu je určen kroutící moment. Na momentových klíčích torzních, ohybových a hydraulických můžeme kroutící moment odečíst, momentové klíče s pružinou a drátkem lze na požadovaný kroutící moment nastavit. Hodnota kroutícího momentu se určuje dle vzorce.

Obdobný dotaz na momentový klíč je uložen i v archivu Ptejte se knihovny - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba013/kroucici-momenty-sroubu-momentovy-klic/.

Použité zdroje:

* Encyklopedie COTO.JE - http://www.cotoje.cz

* NĚMEC, Karel. Spojování součástí šrouby : přehled šroubů, šroubových spojení a jejich montáže. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1965. s. 55-57.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 15:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu