Mohou být nositelé jména Husinecký potomci Jana Husa?

Text dotazu

Zajímavé je, že příjmení Hus se v ČR prakticky nevyskytuje a pokud ano, nemá podle vyhledávání kdejsme.cz souvislost s Husincem v Jižních Čechách. Zato příjmení Husinecký, to je jiná káva. Protože moje matka pochází z tohoto rodu, mám ověřené, že všichni Husinečtí mimo Jižní Čechy pocházejí prakticky z jedné rodiny a přišli do Sudet po 2. světové válce právě z Jižních Čech, kde se vyskytovali po staletí. Nositelů tohoto jména je pouze několik málo desítek, původ jména jasně ukazuje na Husinec v JČ. Známý z historie je též lékař Tomáš Husinecký.
Někde jsem se dočetl, že Husinecký se psal také Jan (Hus), je asi zřejmé, že děti neměl, ale měl mít bratra a ten děti mít měl?
Bylo by tedy možné, že Husinecký mohl mít stejné předky jako Jan Hus, nebo může být pravděpodobnějším potomkem Jana Husa člověk se jménem Hus?

Odpověď

Dobrý den,

podle dostupných informací se u příjmení Jana Husa jedná o příjmení vzniklé z místního jména, tedy v tomto případě „z Husince“ (stejně tak vznikala i jiná příjmení jako Jan Rak = Jan z Rakovníka).
Jedna publikace uvádí, že se jednalo vyloženě o přezdívku právě z původního slova „Husinec“. Zda se Jan Hus psal dříve oficiálně „Jan Husinecký“, to nám dostupné zdroje neuvádějí, pouze Jan z Husince anebo německy Johannes de Hussinecz a následně již jen zkráceně Hus.

Jan Hus byl spíše prostého původu, čímž o jeho dětství a rodině mnoho nevíme. Informace jsou v tomto směru velmi chudé a ani s naprostou jistotou nepotvrzují, že jeho rodné město byl Husinec u Prachatic v Jižních Čechách. O jeho bratrovi zdroje v podstatě nemluví, jen uvádí, že Jan zřejmě měl staršího bratra a jeho synům se snažil zajistit obživu a nedoporučoval jim církevní dráhu, nýbrž řemeslo (Z. VYBÍRAL, Jan Hus v souřadnicích, 2015, s. 11).

Je možné, že i přes menší odlišnost v příjmení může mít Hus a Husinecký mezi sebou spojitost. Vaši předci však mohli odvozovat své příjmení stejně jako ostatní od místa svého narození (v tomto případě „z Husince“) a nemusela být mezi nimi a Janem Husem rodová spojitost.

Můžete si zkusit nechat sestavit rodokmen z matčiny strany a zapátrat až ke svým nejstarším předkům a informacím o nich, které by mohly navést dál.
Ke zjištění příbuznosti by ale bylo zapotřebí mít bližší informace o bratru Jana Husa, které nám z prohledaných zdrojů známé nejsou.

Použité zdroje

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010, s. 20. ISBN 978-80-86781-14-3.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení, II. díl, jména na 251.-501.místě: Adam - Žižka. Praha: Epocha, 2003. ISBN 80-86328-30-9.
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Svazek I. A–H. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. s. 804.
ABAZID, Daniel et al. Jan Hus 1415-2015. 1. vydání. Tábor: vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, s.r.o., 2015, s. 11. ISBN 978-80-87516-22-5.
ŠMAHEL, František. Jan Hus: život a dílo. Praha: Argo, 2013, s. 13. ISBN 978-80-257-0875-0.
NEČAS, Jaroslav a Václav STARÝ. Mistr Jan Hus a Husinec. Praha: Svépomoc, 1969.
PETŘÍK, Maxmilián. 72 jmen české historie. V Praze: Česká televize, 2010, s. 26. ISBN 978-80-7448-005-8.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2023 06:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu