Moderní verze Hippokratovy přísahy

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se zeptal jaké jsou různé moderní verze tzv. Hippokratovy přísahy, protože že se prý znění může lišit od školy ke škole.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Samotná Hippokratova přísaha vznikla v 5. století před naším letopočtem. Podle historiků jsou pravděpodobně jejími autory Hippokratovi žáci, nikoli sám Hippokrates. Existuje tedy více variant původní přísahy.

Prostřednictvím Hippokratovy přísahy byla formulována etická pravidla, která měli tehdejší lékaři dodržovat. Učila, jak se mají lékaři chovat ke svým pacientům (především neškodit), kolegům a veřejnosti (např. mlčenlivost vůči dalším osobám). Hippokratova přísaha je dodnes hodnotově cenná, i když většina jejích ustanovení je již překonána a nelze je v moderní technické medicíně prakticky uplatnit. Nicméně všechny současné etické kodexy, sliby i nadnárodní deklarace na Hippokratovu přísahu navazují.

V posledních letech byla Hippokratova přísaha skutečně upravována, aby lépe odpovídala principům moderní medicíny. Hippokratova přísaha a její modifikace jsou stále používány především na některých lékařských fakultách v USA. Čeští lékaři však nikdy na plné znění Hippokratovy přísahy nepřísahali.

V českém prostředí je zvykem při ukončení studia skládat lékařské sponze, tedy slavnostní, závazný slib na závěr studia při promoci. Součástí promočních slibů českých lékařských fakult jsou i odkazy Hippokratovy přísahy. Konkrétní znění těchto slibů se u každé fakulty liší. Všechny sliby však obsahují témata jako respekt vůči učitelům, ochranu pacientů před poškozením, zachování čistoty myšlení a povinnosti vůči pacientovi bez ohledu na jeho rasu, národnost či politické a sociální postoje. Naopak ve všech slibech chybí původní témata kolegiality mezi lékaři, bezplatné výuky, správné životosprávy pro pacienty, neprovádění chirurgických výkonů, vyhnutí se lékům k vyvolání potratu a sexuálním kontaktům s pacienty. V některých slibech se vyskytuje přímo implicitní odkaz na Hippokratovu přísahu, který však není dále upřesněn. Není tedy přímo jasné, k čemu přesně z Hippokratovy přísahy se slibující zavazují.

Přehled všech témat Hippokratovy přísahy obsažených ve sponzích lékařských fakult v České republice naleznete v článku s názvem „Co zůstalo v lékařských sponzích z Hippokratovy přísahy?“, který naleznete v časopise Praktický lékař, Číslo 2/2019, str. 74-77 (http://www.medvik.cz/link/bmc19016641).

Pro lepší představu předkládáme odkazy na příklady konkrétních znění některých sponzí používaných na českých lékařských fakultách:

 

Promoce, při které je slib skládán, má pouze ceremoniální význam, nikoliv právní. Celkově vymahatelnost a kontrola dodržování etických kodexů je problematická, protože jsou závazné pouze morálně. Některá ustanovení etických kodexů jsou však zakotvena i v legislativě. Pro lékaře je pak právně závazný Etický kodex České lékařské komory.

Použité zdroje

HANÁK, Přemysl a Kateřina IVANOVÁ. Co zůstalo v lékařských sponzích z Hippokratovy přísahy? Praktický lékař. 2019, 99(2), 74-77. ISSN 0032-6739. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/ca[…]hippokratovy-prisahy-109612

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Etické kodexy - tradice a současnost. Informovaný souhlas. Praha: Galén, ©2017, s. 217-225. ISBN 978-80-7492-334-0.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Etické kodexy. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, ©2015, s. 55-73. ISBN 978-80-7492-204-6.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní lékařská knihovna

Datum zadání dotazu

22.07.2021 15:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu