Modely řízení odpadového hospodářství

Text dotazu

Dobrý den,
jaké modely je možno využít v řízení odpadového hospodářství? Nalezla jsem pouze dva - LCA a multikriteriální analýzu. Navíc o těchto modelech se mi v souvislosti s odpady podařilo nalézt jen pár zmínek. Je možné vyhledat další modely nebo rozšířit informace ke zmiňovaným modelům?

Odpověď

Obecně lze říci, že v případě odborné literatury z oblasti odpadového hospodaření se hovoří např. o modelech, které jsou založeny na analýze nákladů a výnosů, posuzování životního cyklu nebo multikriteriálním rozhodování.

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

odpad / waste

odpadové hospodářství / waste management

environmentální management / environmental management

model / model

posuzování životního cyklu / life cycle assessment (LCA)

náklady na životní cyklus / life cycle costing (LCC)

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Curran, Mary Ann. Environmental life-cycle assessment. New York: McGraw-Hill, 1996. 1 sv. (v různém stránkování). Environmental engineering books. ISBN 0-07-015063-X.

ČSN EN ISO 14040. Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. [Praha]: Český normalizační institut, 2006. 34 s. Třídící znak 01 0940.

ČSN EN ISO 14043. Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu. [Praha]: Český normalizační institut, 2001. 31 s. Třídící znak 01 0943.

ČSN ISO/TR 14049. Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy: česká technická norma. [Praha]: Český normalizační institut, 2001. 43 s. Třídící znak 01 0949.

Evropská komise. Guidelines for the application of life cycle assessment in the EU eco-label award scheme: a report prepared for the European Commission by the Groupe des Sages. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997. 18 s. ISBN 92-827-8684-6.

Externalities and Energy Policy: the Life Cycle Analysis Approach: workshop proceedings, Paris, France, 15-16 November 2001. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002. 239 s. Nuclear development. ISBN 92-64-18481-3.

Jensen, Allan Astrup, Elkington, John a Christiansen, Kim. Life cycle assessment: a guide to approaches, experiences and information sources. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 119 s. Environmental issues series; no. 6. ISBN 92-9167-079-0.

Kočí, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5.

Kuraš, Mečislav. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0.

Remtová, Květa. Posuzování životního cyklu - metoda LCA. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. 15 s. ISBN 80-7212-232-0.

Runkel, Marco. Environmental and resource policy for consumer durables. Berlin: Springer, ©2004. x, 194 s. Lecture notes in economics and mathematical systems, 534. ISBN 3-540-20569-1.

Veber, Jaromír. Environmentální management. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 94 s. ISBN 80-245-0336-0.

Wenzel, Henrik, Alting, Leo a Hauschild, Michael. Environmental assessment of products. Volume 1, Methodology, tools and case studies in product development. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997. xi, 543 s. ISBN 0-7923-7859-8.

Zákony VI/2013: sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2013. Český Těšín: Poradce, 2013. 480 s. Zákony 2013, VI.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Gregor, Martin. Aktivity EU v oblasti odpadů a jejich implikace pro vybrané státy EU a Českou republiku. Praha, 2007. Vedoucí práce Josef Abrhám.

Hamšíková, Renata. Posouzení životního cyklu (LCA) směsného komunálního odpadu v obci Frýdek-Místek. Praha, 2009. Vedoucí práce Květa Remtová.

Novák, Martin. Management podniku a environment / Možnosti podniků v ČR v ochraně životního prostředí. Praha, 2007. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Novotná, Blanka. Aplikace environmentálního prohlášení na plastové výlisky. Praha, 2010. Vedoucí práce Květa Remtová.

Romaňáková, Dita. Management podniku a životní prostředí. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Šťástková, Simona. Management podniku a životní prostředí. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Dvořák.


Příklady volně dostupných online zdrojů

American Center for Life Cycle Assessment

http://www.lcacenter.org/

 Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffiles.amr.webnode.cz%2F200000111-f0edff1e7e%2FStudia_Oecologica_HrebicekHejcSoukopova.pdf&ei=sLDjUZGRAobUsgab94G4Bg&usg=AFQjCNEHkHTWICxjVQLQhmbxzURvqtL5XQ&bvm=bv.48705608,d.Yms&cad=rja

 Costs for Municipal Waste Management in the EU

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/eucostwaste.pdf

 Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací zaměřených na hodnocení životního cyklu produktů (Life-cycle assessment – LCA).

http://vskp.vsb.cz/

 LCA Info Hub

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm

 Life cycle assesment – LCA

http://www.lca.cz/cz

 Life Cycle Initiative

http://www.lifecycleinitiative.org/

 Ministerstvo životního prostředí ČR – Odpadové hospodářství

http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

 Models For Waste Management: Possibilities And Limitations

http://www.iswa.org/uploads/tx_iswaknowledgebase/1c_-_1400_-_P_-_Finnveden_Ekvall_-_Institute_SE.pdf

 Odpadové hospodářství - ekonomika a řízení v ČR a EU

http://is.muni.cz/th/62908/esf_m/Diplomova_prace_Silvie_Ticha.pdf

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.07.2013 08:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu