Moc v pomáhajících profesích

Text dotazu

Dobrý den,

prosím mohli by jste mi zaslat nějaké odkazy na práce či literaturu, která se zabývá tématem: Moc v pomáhajících profesích? Zatím jsem objevila kapitolu o tomto tématu v knize Kopřivy: Lidský vztah jako součást profese pomáhání a také knihu Nebezpečí moci v pomáhajících profesích od A.G.-Craiga. Toto téma zpracovávám do filozofie, tak by to mělo být spíše z filozofického pohledu, ale také psychologického.
Děkuji moc za Vaši odpověď a případné odkazy...

Odpověď

Dobrý den, 

skutečně jsme - kromě Vámi zmíněných publikací, nenašli české odborné texty, které by se zabývaly přímo otázkou moci v pomáhajících profesích. Pomocné a inspirativní by však pro Vás mohly být následující publikace:

Tournier, P.: Silní a slabí. Praha: Návrat domů, 1995.

Bedrnová, E. - Nový, I.: Moc, vliv a autorita. Praha: Management Press, 2001.

Komárek, S.: Spasení těla : Moc, nemoc a psychosomatika. Praha: Mladá fronta, 2005.

Duhan Kaplan, L. - Bove, L. F. (eds.): Philosophical perspectives on power and domination : Theories and Practices. Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1997.

Jůn, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví :

Strategie práce s klienty, krizové scénáře. Praha: Portál, 2010.

Schmidbauer, W.: Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008.

Koocher, G. P. - Keith-Spiegel, P.: Ethics in psychology and the mental health professions : Standards and Cases. New York: Oxford University Press, 2008.

Carrol, M. - Tholstrupová M. (eds.): Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton, 2004.

Poněšický, J.: Agrese, násilí a psychologie moci : v životě i v procesu psychoterapie. Praha: Triton, 2010.

Rose, N.: Inventing our selves : psychology, power, and personhood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. (kniha je dostupná ve Filosofické knihovně Filozofického ústavu Akademie věd ČR - http://www.flu.cas.cz/knihovny/)

Zmibardo, P. G.: Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005.

Vodáčková, D. a kol: Krizová intervence. Praha: Portál, 2007.

Hayward, C. R.: De-facing power. Cambridge - New York: Cambridge University Press, 2000. (elektronický zdroj)

Heron, B.: Desire for development : whiteness, gender, and the helping imperative. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2007. (elektronický zdroj)

Tew, J.: Social theory, power, and praktice. New York: Palgrave Macmillan, 2002. (elektronický zdroj)

Publikace označené jako "elektronický zdroj" jsou dostupné z počítačů v Národní knihovně ČR nebo (jste-li registrovanou čtenářkou NK ČR) prostřednictvím vzdáleného přístupu (stačí, když si danou knihu vyhledáte v našem elektronickém katalogu a po rozkliknutí jejího záznamu zvolíte příslušný typ přístupu).

Dále jsme v databázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících po zadání klíčových slov našli následující články:

Slezáčková, A.: [Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví]. In: Československá psychologie. Roč. 54, č. 6 (2010), s.617-618.

Toman, Z.: Psychoterapeut nebo sociální pracovník? In: Psychologie dnes. Roč. 14, č. 6 (2008), s. 58.

Surovková, E.: Stín jako neotřesitelná pravda? In: Psychoterapie. Roč. 2, č.1 (2008), s. 64-68.

Možná by pro Vás byla zajímavá bakalářská práce Jitky Kupsové na téma Zneužití mocenského postavení pracovníků v pomáhajících profesích, která je dostupná ke stažení na adrese http://theses.cz/id/c7nhda/ .

Důkladněji o problematice moci v pomáhajících profesích pojednává kniha Richarda Hugmana Power in Caring Professions (New York: Palgrave Macmillan, 1991). Bohužel dle naších informací tato kniha není dostupná v českých knihovnách.

Naše služba není službou odbornou, a tak nemůžeme ohodnotit ani zaručit dobrou odbornou úroveň vyhledaných publikací ani jejich relevanci k požadavkům vyučujících. Jistě by Vám s literaturou mohl poradit i vedoucí Vaši práce / vyučující daného předmětu.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2011 12:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu