Množné číslo slova Prometeus

Text dotazu

Dobrý den,

ve světě IT byl jeden program pojmenován Prometheus dle Titána z řecké mytologie. Často se nám stává, že nám tento program běží ve více kopiích, ale velmi těžko se nám hledá množné číslo. Jaké je množné číslo slova Prometeus? Pokud by bylo možné, prosím i o všechny pády.

Děkuji.


Děkuji a přeji hezký den,

Odpověď

Dobrý den, doporučujeme Internetovou jazykovou příručku https://prirucka.ujc.cas.cz/, kde lze najít odpovědi na většinu jevů české gramatiky.

Prometheus

rod: m. živ.

                jednotné číslo                        množné číslo

1. pád   Prometheus     

2. pád   Promethea        

3. pád   Prometheovi, Prometheu          

4. pád   Promethea        

5. pád   Promethee       

6. pád   Prometheovi, Prometheu          

7. pád   Prometheem

Jméno Prométheus podle Internetové jazykové příručky s množným číslem nepočítá. Podobné je sice i Kramerius, tam je ale používání častější (zvlášť v knihovnickém světě); příklady uvedené jsou:

1.p. manželé Krameriovi / Krameriusovi

4.p. potkal jsem Krameriovy / Krameriusovy

Antická jména zakončená na ‑us, ‑as, ‑es, ‑os se skloňují tak, že se v nepřímých pádech tato zakončení odtrhávají a pádové koncovky vzoru „pán“ se přidávají k základu jména (Titus, Marsyas, Demosthenes, Ikaros –⁠ 2. p.  Tita, Marsya, Demosthena, Ikara –⁠ 5. p. Tite, Marsye, Demosthene, Ikare)... Tam, kde si konkurují latinské a řecké podoby či způsoby skloňování, může docházet k dubletním tvarům: u některých jmen jen v 1. p. (Ikaros i Ikarus –⁠ 2. p. Ikara), jinde existují dvě rozdílná skloňovací paradigmata (Achilles –⁠ Achilla i Achilleus –⁠ Achillea; Achillova pata), jinde pouze v nepřímých pádech (Perikles –⁠ Perikla i řidč. Periklea, Herakles –⁠ Herakla i řidč. Heraklea).

U jmen, kde se připouštějí dublety (Anakreon, Atlas apod.), závisí volba způsobu skloňování zejména na typu textu, ve kterém se tato jména vyskytují; např. v odborném textu se dodržuje klasický, „antický“ způsob skloňování (s vypouštěním koncovek a změnami kmene, ať už na základě řeckého, či latinského paradigmatu), v textu neodborném je možné jména skloňovat pravidelně beze změn kmene.

Tzv. antický způsob skloňování se neuplatňuje vždy, když jméno končí na ‑us, ‑as, ‑es, ‑os. Patří‑li jména tohoto typu novodobým nositelům (a pisatel nechce záměrně zdůraznit jejich antický původ) nebo jde‑li o jména jiného než latinského či řeckého původu, která však mají zakončení obdobné jako jména antická, neodtrháváme v nepřímých pádech zakončení ‑us, ‑as, ‑es, ‑os, ale přidáváme pádové koncovky k celému jménu (Angus –⁠ 2. p. Anguse –⁠ 5. p. Angusi).

Podle zakončení můžeme do této kategorie zařadit i polatinštělá česká jména (Kramerius, Pistorius, Mathesius). Při jejich skloňování záleží na rodinné tradici nositele jména. Lze zachovávat „antický“ způsob odtrhávání koncovek (2. p. Krameria, Pistoria, Mathesia –⁠ 5. p. Kramerie, Pistorie, Mathesie), ale je rovněž možné přidávat pádové koncovky k celému jménu (2. p. Krameriuse (zast. Krameriusa), Pistoriuse (zast. Pistoriusa), Mathesiuse (zast. Mathesiusa) –⁠ 5. p. Krameriusi, Pistoriusi, Mathesiusi)...

Podle Internetové jazykové příručky je skloňování následující:

Životná podstatná jména zakončená na ‑eus: farizeus, basileus, pygmeus se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3. a 6. p. viz Skloňování mužských životných jmen –⁠⁠⁠ konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

               jednotné číslo   množné číslo

1. p.       farizeus                        farizeové

2. p.       farizea                          farizeů

3. p.       farizeovi / farizeu     farizeům

4. p.       farizea                       farizee

5. p.       farizee                       farizeové

6. p.       farizeovi / farizeu     farizeích

7. p.       farizeem                      farizei

Neživotná podstatná jména na ‑eus, např. nukleus, choreus, se skloňují podle vzoru „hrad“.

               jednotné číslo   množné číslo

1. p.       nukleus                   nukley

2. p.       nukleu                  nukleů

3. p.       nukleu                    nukleům

4. p.       nukleus                   nukley

5. p.       nuklee                  nukley

6. p.       nukleu                  nukleech

7. p.       nukleem                 nukley

Pro neživotné pojmenování se nám nabízí jako zavedenější tvar Prometheové, ale v každém případě doporučujeme obrátit se na odborníky v Ústavu pro jazyk český AV ČR https://ujc.avcr.cz/kontakty/.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2022 23:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu