Mladý svět 1988-1990 - dostupnost v knihovnách

Text dotazu

Lze dohledat jeden konkrétní článek v jednom z výtisků Mladého světa z roku 1988-1990. jsou někde tyto výtisky archivovány a na jakou knihovnu se mohu obrátit? Děkuji

Odpověď

K orientaci ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje slouží katalogy: elektronický na adrese http://aleph.svkpl.cz a lístkový na adrese http://katif.svkpl.cz/nris.
Mladý svět z let 1988-1990 je ve fondu Studijní a vědecké knihovny pod signaturou 36A933. Exempláře 1989-1990 lze objednat do jedné ze studoven (čítárna po-pá 8-19h, všeobecná studovna po-pá 10-19h) k prezečnímu studiu, pokud jste držitelkou platného čtenářského ročního průkazu. Návod jak objednávku učinit, naleznete na našich webovských stránkách na adrese http://www.svkpl.cz/cs/dokumenty/pomucky-pro-uzivatele/ nebo v části dokumenty - pomůcky pro uživatele. Exempláře z roku 1988 je nutné objednat při osobní návštěvě jedné ze studoven prostřednictvím papírové žádanky, na kterou uvedete mimo názvu časopisu i signatury požadovaných svazků: 36A933/88-1 a 36A933/88-2. Všechny uvedené dokumenty jsou uložené ve skladištích hlavní budovy a jsou ve studovnách k dispozici čtenářům do 120 minut od objednání.
V případě, že nemáte platný čtenářský průkaz, vystaví Vám na počkání v přízemí budovy (pokladna - registrace čtenářů) jednorázový jednodenní průkaz, na který můžete čerpat prezenční služby a všechny požadované exempláře Mladého světa Vám objedná obsluha ve studovně.
Pro vyhledání konkrétního článku z Mladého světa z let 1988-1990 si také můžete osobně objednat rešeršní službu. Tuto placenou službu zajišťuje speciální studovna v 1. patře hlavní budovy, po-pá 8-18h.

Mladý svět je ve fondech i dalších českých knihoven (výstup ze Souborného
katalogu knihoven ČR http://www.caslin.cz):
ABA001 [NK ČR Praha] -- sign. 54 B 2790, Roky: 1959-2005
ABA006 [VŠE - CIKS Praha], Roky: 1996-2005
ABD103 [FSV UK - Středisko věd. informací Praha], Roky: 1959-2005
CBA001 [Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice], Roky: 1959-62,1967-2005 -- neúpl.
KLG001 [Středočeská vědecká knihovna Kladno] -- sign. II/15, Roky: 1984-2005
KMG001 [Městská knihovna Kroměříž], Roky: 1996-2005, uch. 5
OLA001 [Vědecká knihovna Olomouc] -- sign. Vf II 308.416, Roky: 1959-2005, Svazky: 1-47
PNA001 [Studijní a vědecká knihovna Plzeň] -- sign. 36A933, 61532, Roky: 1960,1985-2005
PTG001 [Městská knih. Prachatice], Roky: 2001-05, uch. 1 -- neúpl.
ULD001 [UJEP - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem], Roky: 1987-2005, uch. 2

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

19.03.2009 16:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu