místodržící, význam slova

Text dotazu

Dobrý den, v historické literatuře se pro představitele zástupné vlády určitého panovníka používají termíny místodržící nebo místodržitel. Je mezi těmito pojmy nějaký rozdíl věcný nebo etymologický nebo je tyto pojmy možno užívat ve shodném významu?

Odpověď

Dobrý den,

termíny jsou významově rovnocenné:
Jungmann, Josef. Slovník česko-německý : D. II: K-O. Praha, 1990.
Mjstodržjcj, ... držjcy mjsto giného, auřad něčj zastáwagjcj...
Mjstodržitel, w. mjstodržjcj
Příruční slovník jazyka českého (Česká akademie věd). Praha : Státní nakladatelstí, 1937-1938.
Místodržící (přídavné jméno) = úřadující (Př.: A podle něho [primátora] stále seděl purkmistr toho měsíce místodržící.) (podstatné jméno) = místodržitel
(Př.: V čele správy v jednotlivých zemích měli státi místodržící a zemští hejtmani.)
Místodržitel = náměstek, zástupce panovníka v zemské správě, zemský náčelník v rakousko-uherské říši. (Př.: Posílá [vláda po r. 1848] do Prahy řízné místodržitele
Ottova všeobecná encyklopedie ve 2 svazcích. Praha, 2003:
Místodržitelství, od r. 1849 do r. 1918 používaný název zemského politického úřadu ve větších zemích Rakouska, od r. 1867 Rakouska-Uherska; nejvyšší úřad zastupující panovníka v době jeho nepřítomnosti v zemi; v čele úřadu místodržitel; podřízeny ministerstvu vnitra.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2008 13:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu