Místo a rok vydání knih

Text dotazu

Karel Liebscher, Vojtěch Král- Hrady, zámky a tvrze království českého;
Vaněk, Hostaš Borovský- Soupis památek historických a uměleckých v okrse
klatovském;
Ing. Dana Menclová, Dr. Ema Charvátová, Dr. Václav Ryneš- Švihov, státní
hrad a městečko;
Durdík Tomáš, Bolina Pavel- Středověké hrady v Čechách a na Moravě;
Petr Chotěbor- Hrady a zámky v Čechách;
Wirth Zdeněk, Benda Jaroslav- Hrady, zámky a tvrze království Českého;
Sedláček August, Pavlíková Jitka- Hrady a zámky v západních Čechách.
Potřebovala bych zjistit rok a místo vydání výše uvedených knih.

Odpověď

Údaje jsme doplnili na základě těchto zdarma online dostupných zdrojů: 1. katalogy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni, dostupné na http://www.svkpl.cz/elkatalog.htm nebo přímo elektronický http://aleph.svkpl.cz a naskenovaný lístkový http://katif.svkpl.cz/nris
2. souborný katalog knihoven ČR Caslin, dostupný na http://www.caslin.cz

Pokud potřebujete bibliografické údaje za účelem citování, doporučuji seznámit se s platnými českými normami ČSN ISO 690 Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura a ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. V těchto normách najdete povinné údaje nutné k citování a
správnou strukturu citačního záznamu. Výtah z těchto norem je také dostupný na adrese http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.Karel Liebscher, Vojtěch Král- Hrady, zámky a tvrze království českého;
*hlavní autorskou odpovědnost měl SEDLÁČEK, August; místo vydání: Praha a roky vydání jsou rozličné (1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1893, 1895, 1897, 1900, 1902, 1912, 1913, 1914, 1923, 1927, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 a 2000)
**až od 1993 vydalo Argo, dříve Knihtiskárna Fr. Šimáčka


Vaněk, Hostaš Borovský- Soupis památek historických a uměleckých v okrse klatovském;
*přesný název je: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém : od pravěku do počátku XIX. století. VII., Politický okres Klatovský; autoři: Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk, F. A. Borovský.
**Praha : Archeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899


Ing. Dana Menclová, Dr. Ema Charvátová, Dr. Václav Ryneš- Švihov, státní hrad a městečko;
*Praha: Čedok, 1953


Durdík Tomáš, Bolina Pavel- Středověké hrady v Čechách a na Moravě;
*Praha : Argo, 2001


Petr Chotěbor- Hrady a zámky v Čechách;
*hlavní autorská odpovědnost: ČÍŽEK, Petr; CHOTĚBOR, Petr pouze autorství sekundární. **Praha : Olympia, 1986


Wirth Zdeněk, Benda Jaroslav- Hrady, zámky a tvrze království Českého;
*název: Státní hrady a zámky. **Praha : Orbis, 1955


Sedláček August, Pavlíková Jitka- Hrady a zámky v západních Čechách.
*PAVLÍKOVÁ, Jitka. 1976 Hrady a zámky v západních Čechách / text napsala Jitka Pavlíková ... [et al.] Plzeň Krajské střed. Státní pam. péče a ochr. přír. 1973 **SEDLÁČEK, August není uveden jako autor

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu