místní názvy Bíteš, Bítyška

Text dotazu

Přál bych si vědět z čeho v češtině vznikly názvy Bíteš a Bítyška

Odpověď

Dobrý den, vysvětlení původu názvu obce uvádíme na příkladu Velké Bíteše, což je město jv. od Velkého Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou. Toto původně zeměpanské městečko při důležité silnici do Jihlavy neslo od svého založení ve 13. století až do konce 14. století dvě různá místní jména:  česky Bíteš (1240 Bytes) a německy Heinrichs (1240). Česká podoba jména kolísala mezi Bíteš a Byteš.
Jsou to přivlasňovací přídavná jména buď od stč. obecného jména Bietech, Bítech (vzniklo změnou V za B z obecného jména Vít a to domáckým zkrácením z Vítoslav, Vitorad, aj.) anebo od stč. obecného jména Bytech (domácké obměny OJ Radobyt, Chotěbyt, aj.).
Na pravděpodobnost odvození ze základu Byt- ukazuje i nářečové znění místního jména Bíteš jako Beteš (se změnou Y v E).
Německé jméno Heinrichs znamená "Heinrichův majetek" - městu bylo dáno v duchu tehdejší dobové módy, uplatňované v německých jménech, podle moravského markraběte Jindřicha Vladislava. Přestalo se ho užívat po dobytí města husity r. 1428. Přívlastek Velká se vyskytuje už v 16. století na rozlišení od Veverské a Osové Bitýšky (jméno Bitýška je zdrobnělina od Bíteš), jejichž přívlastky byly dány podle příslušnosti obcí k panství Osová a k hradu Veveří.

zdroj : I.Lutterer, M. Majtán, R. Šrámek : Zeměpisná jména Československa, Praha : Mladá fronta, 1982.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2009 07:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu