Místa Na Hledání Detektorem

Text dotazu

Dobrý den chtěl bych se zeptat zda kolem mladé boleslavy nejsou nějaká historická místa kde bych mohl něco najít detektorem kovu ale zároven abych neporušoval zákon předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

v současné době je celé území České republiky považováno za území s archeologickými nálezy (kromě prostor již odtěžených nebo prozkoumaných).

 

V České republice je pojem archeologický nález definován podobně zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle jehož ustanovení § 23 archeologickým nálezem je  „věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku“. Dále zákon stanoví, že kdokoliv, kdo objeví archeologický nález mimo archeologický výzkum, to musí neprodleně (do druhého dne) oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

Archeologický nález i jeho bezprostřední okolí pak musí ponechat beze změn až do prohlídky odborníkem. Náhodný nálezce má právo na nálezné od příslušného krajského úřadu většinou jen do výše ceny materiálu.

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, včetně období 20. a 21. století. Může se jednat o předmět movitý (keramická nádoba, mince, kamenná sekerka) i nemovitý (základy konstrukcí i celé stavby). Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy. Některé archeologické nálezy jsou objevovány na povrchu nebo pod vodou.

To jsou tedy důvody, proč nelze souhlasit s tzv. průzkumy detektory kovů. Nálezy redukované laikem bez odborné erudice na pouhý předmět, bez kontextu a nálezových okolností, a tedy prakticky bez možnosti dalšího vědeckého zhodnocení, znamenají definitivní zánik nenahraditelných hodnot. Získané předměty lze jen obtížně datovat, prostorově zařadit a využít k poznání minulosti.  Terénní archeologický výzkum přitom zahrnuje i takové činnosti jako povrchový sběr či vyhledávání kovových předmětů s pomocí detektoru kovů (včetně novověkých až recentních militarií). Proto je průzkum detektorem kovů, pokud jej provádí jiný než oprávněný subjekt, v kontextu našeho práva trestný.

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd České republiky. Ministerstvo kultury může na žádost v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd ČR povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzické osobě, které mají pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (dále jen „oprávněná organizace“). Oprávněná organizace uzavírá s Akademií věd ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Ostatní fyzické a právnické osoby, neprofesionální zájmová sdružení a jiné skupiny tedy terénní archeologický výzkum provozovat nemohou a pokud tak činí, je jejich konání nelegální.

 

 

 

Použité zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologick%C3%BD_n%C3%A1lez

http://www.arup.cas.cz/[…]/zakon_pamatkovapece_aktualni2008.pdf

https://cs.wikipedia.org/wi[…]_%C4%8Cesk%C3%A9_republice.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu