Migranti a emigranti v ČR

Text dotazu

Dobrý den, opět se na Vás obracím s prosbou o vybrání autorů a jejich titulů na téma : Migranti a emigranti v ČSFR a po roce 1989.

Odpověď

Dobry den,
k Vašemu tématu se v naší knihovně nachází např. tyto knihy:

Signatura: 1-190.389
Etnické komunity v české společnosti / eds. Dana Bittnerová, Mirjam
Moravcová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ermat, 2006. 411 s. : il. ; 21 cm ISBN:
80-903086-7-8.


Signatura: 1-186.854
Jsem imigrant = Ja - immigrant : imigranti z bývalých zemí SSSR v Œeské
republice / Michaela Peáková ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Ústí nad Labem :
Vlasta Králová, 2006. -- 209 s. : il., portréty ; 21 cm ISBN:
80-87025-07-5.

Signatura: 2-005.195
Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů
ze třetích zemí : závěrečná zpráva z výzkumu ... / Jakub Grygar, Marek
Œan›k, Jan Œerník. -- Praha : Multikulturní centrum, 2006. -- 55 s. ; 30
cm ISBN: 80- 239-7824-1.

Signatura: 1-161.125
Příchozí / Věra Roubalová, Tereza Günterová, František Kostlán. -- Vyd.
1.. -- V Praze : G plus G, 2005. -- 119 s. ; 18 cm ISBN: 80-86103-82-X.

Signatura: 1-157.527
Etnické menšiny a česká politika : analýza stranických přístupů k etnické
a imigrační politice po roce 1989 / Miroslav Mareš ... [et al.]. -- 1.
vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. -- 139 s.
; 20 cm ISBN: 80- 7325-050-0.


Signatura: 1-166.052
Žijí vedle nás : (k projektu Rodina odvedle) / editorka Pavla Frýdlová. --
1. vyd.. -- [Praha] : Slovo 21, 2004. -- 96 s. : il. (n›které barev.),
portréty ; 22 cm ISBN: 80-239-4305-7.

Signatura: 1-127.815
Signatura:PG 3410
Menšiny a migranti v České republice : [my a oni v multikulturní
společnosti 21. století] / Tatjana Žiáková (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha :
Portál, 2001. -- 188 s. ; 23 cm ISBN: 80-7178-648-9.

Signatura: 1-115.328
Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : sympozium o českém
vystěhovatelství, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu,
29.-30. června 1998 / Karel Hrubý a Stanislav Brouček, editoři. -- Vyd.
1.. -- Praha : Karolinum, 2000 : Etnologický ústav AV ŒR. -- 339 s. : tab.
ISBN: 80-7184- 932-4. ISBN: 80-85010-10-0.


Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

23.12.2008 15:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu