mezitextové navazování

Text dotazu

Dobrý den, prosím o poskytnutí informace, zda v nějakém odborném lingvistickém časopise vyšel článek zabývající se problematikou mezitextového navazování (intertextuality) v novinách.

Odpověď

Dobrý den,

v článkové bibliografii ANL (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), jsme nalezli dva články, které by mohly odpovídat Vašemu dotazu.

Karhanová, Kamila
Funkce mezitextového navazování v novinách / Kamila Karhanová. -- Lit In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 60, č. 1 (1999), s. 19-36
* textová lingvistika * tisk * noviny * mezitextové navazování

Nekvapil, Jiří, 1953-
Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích / Jiří Nekvapil, Ivan Leudar
In: Sociologický časopis. -- ISSN 0038-0288. -- Roč. 38, č. 4 (2002), s. 483-499
Leudar, Ivan
* etnometodologie * mediální komunikace * intertextualita * dialogická síť * jazyková interakce * sociolingvistika * masmediální komunikace * intertextuálnost * interakční sociolingvistika * interpretativní sociolingvistika


Kromě výše uvedených článků se v bázi ANL nacházejí i záznamy dalších článků o textové lingvistice a češtině v souvislosti s publikováním v denním tisku. Vzhledem k velké specializaci Vašeho dotazu nedokážeme bohužel posoudit, zda jsou i tyto články pro Vás plně relevantní.

Srpová, Hana
Funkční a jazyková analýza novinových titulků / Hana Srpová
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. -- Ostrava. -- ISBN 80-7042-394-3. -- Sv. 140, č. 1 (1993), s. 85-92
* textová lingvistika * novinové titulky * typy * funkční analýza * jazyková analýza


Shatury, Amr Ahmed
Titulky v psané publicistice : (Srovnávací studie) / Amr Ahmed Shatury. -- Lit
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 82, č. 2 (1999), s. 79-86
* textová lingvistika * tisk * publicistika * publicistické texty * titulky
* nadpisy * čeština * arabština

Orszuliková, Irena
Některé psycholingvistické a textové aspekty novinových titulků / Irena Orszuliková
In: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Díl 3.. -- ISBN 80-85879-16-6. -- (1995), s. 299-303
* textová lingvistika * tisk * noviny * titulky * psycholingvistické aspekty
* expektace

Mlčoch, Miloš, 1964-
Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. seriózním tisku / Miloš Mlčoch. -- 1 il.. -- 1 tabulka. -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 85, č. 5 (2002), s. 235-243
* Blesk (deník) * tisk -- jazykové prostředky * čeština -- texty * tisk -- grafická úprava * český jazyk

Jaklová, Alena, 1951-
Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech / Alena Jaklová. -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 85, č. 4(2002), s. 169-176
* publicistický styl * publicistika -- Česko -- stol. 20./21. * čeština -- styl * český jazyk


Z jazykovědných periodik jsou pro článkovou bibliografii ANL vybírány články např. z časopisů Naše řeč, Češtinář, Slovo a slovesnost. Kompletní přehled periodik excerpovaných v bázi ANL naleznete na stránkách NK ČR, na konci odstavce I - http://full.nkp.cz/nkdb/docs/tituly_napoveda.htm. Tituly jsou rozděleny podle knihoven, které z nich pro bázi ANL provádějí excerpci.

Kromě báze ANL existuje specializovaná lingvistická bibliografie, kterou zpracovává Ústav pro jazyk český AV ČR, Oddělení vědeckých informací - http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=vedin,
bibliografie@ujc.cas.cz. V tistene podobe vychazi pod nazvem Bibliografie české lingvistiky, bibliografie je tiskem vydávána retrospektivně, NK ČR má ve svém fondu nejnovější svazek pro rok 1998.


 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 08:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu