mezipředmětové vztahy - výtvarné umění a hudba

Text dotazu

Dobrý den, prosím, zda byste mi mohli poradit, jakou literaturu a od kterých autorů bych mohla použít k vypracování práce na téma mezipředmětové vztahy-výtvarné umění a hudba a jejich využití při výuce na ZŠ. Dostala jsem doporučení na knihy J.Bláhy Struktura výtvarného a hudebního díla a Estetická výchova pro střední školy. Nevím ovšem, zda jsou tyto názvy správně uvedené a ve které knihovně by bylo možné si je zapůjčit. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, nejprve odpovídáme ke druhé části Vašeho dotazu ohledně publikací od Jaroslava Bláhy. Jedna z nich bude nejspíše tato:
 
* BLÁHA, Jaroslav. Estetická výchova pro střední školy. 2. díl, (Umění jako obraz doby). Praha : Scientia medica, 2001. 79 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. (Učebnice pro střední zdravotnické školy). ISBN 80-85526-71-9 (brož.)

Tomuto dílu ještě předcházel díl první:
 
* SKARLANTOVÁ, Jana; SLAVÍK, Jan. Estetická výchova pro střední školy. 1. díl. Praha : Scientia medica, 2001. 80 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. (Učebnice pro střední zdravotnické školy). ISBN 80-85526-70-0 (brož.)

Druhý titul od J. Bláhy (pravděpodobný název Struktura výtvarného a hudebního díla) se nám v knihovních katalozích nepodařilo dohledat. Podobné tematice od téhož autora se věnuje pouze následující publikace:

* BLÁHA, Jaroslav. Křižovatka geneze moderního malířství a hudby : [Picasso, Stravinskij, Kandinskij, Schönberg]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 272 s. : il., noty ; 21 cm + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7290-291-0 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200708/contents/nkc20071719075_1.pdf

Uvádíme i další tituly, které byste pro svou práci mohla využít:
 
* ČULÍK, František. Estetická výchova na základní a střední škole : Určeno pro posl. přírodovědecké a pedag. fak. Olomouc : Univerzita Palackého, 1990. 58 s. ; 20 cm.

* SPOUSTA, Vladimír. Koordinace základních druhů umění v estetickovýchovném procesu : (vybrané kapitoly). V Praze : Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1989. 47 s. ; 29 cm. ISBN 80-85107-12-0 (brož.).

* ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy / [editorky Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová]. V Praze : Národní galerie, 2008. 156 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. ISBN 978-80-7035-378-3 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081809126_1.pdf

* ZACHOVÁ, Libuše. Integrační procesy ve výtvarné výchově (se zaměřením na práci v 1.-5. roč. ZŠ). Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 80-7041-136-8.

Prohlédnutím některých ročníků níže uvedeného časopisu byste také mohla nalézt články k tématu:

* Estetická výchova : Měsíčník pro hudební, výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní i mimoškolní. -- Roč. 1, č. 1 (1959/60)-Roč. 31, č. 10 (1990/91).  Praha : SPN, 1959-1991. --    sv. ; 31 cm. ISSN 0014-1283.

Pro vyhledání uvedených titulů jsme použili elektronický katalog Národní knihovny ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), exempláře v dalších knihovnách lze dohledat pomocí Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc) - zejména krajské a odborné knihovny, souborného katalogu SKAT (http://www.skat.cz) - pro městské knihovny nebo portál Jednotné informační brány (http://www.jib.cz), kde si můžete zvolit vyhledávání v široké nabídce zdrojů.
 
Informace ke zmiňované problematice jsou uvedeny také v článcích (nalezené v bibliografické článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl)

* Malura, Miroslav. Hudba a výtvarné umění z hlediska interkulturnosti. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. [Sv.] 154, ř. U-2, Umění. -- Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. -- ISBN 80-7042-097-9. -- s. 67-72
 
DYTRTOVÁ, Kateřina. Hudební a výtvarná výchova - styčné plochy a odlišnosti. In: Hudební výchova. -- ISSN 1210-3683. -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 27-29
* hudba a výtvarné umění * hudební výchova * výtvarná výchova * mezipředmětové vztahy * hudební inteligence * prostorová inteligence * stati

* SPOUSTA, Vladimír. Integrace umění jako prostředek komplexní umělecké výchovy. In: Universitas. -- Roč. 38, č. 2 (2005), s. 3-8
Resumé: Charakteristika kulturního klimatu současné společnosti. Možnosti zvýšení účinnosti umělecké, estetické a axiologické výchovy integrací učiva uměnovědných oborů v jeden vyučovací předmět nebo hledáním souvislostí mezi výukovými programy různých předmětů. Příklad koordinace učiva výtvarné, hudební a literární výchovy. Nároky na profesní kompetence učitelů integrovaných předmětů.
 
* DRAHORÁDOVÁ, Věra; KRŮSOVÁ, Růžena. Oživování tradic. In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN 1210-7786. -- Roč. 15, č. 9 (2007/2008), s. 6-7
Resumé: Integrovaná výuka hudební a výtvarné výchovy v rámci školního vzdělávacího programu na základní škole. Přiblížení přípravy, realizace a hodnocení jednoho z projektů s názvem Masopust, do kterého byla zapojena celá škola a děti se na něj připravovaly i v rámci několika dalších vyučovacích předmětů.

* DYTRTOVÁ, Kateřina. Seskupení učiva hudební výchovy a výtvarné výchovy při budování školního vzdělávacího programu. In: Hudební výchova. -- ISSN 1210-3683. -- Roč. 16, č. 4 (2008), s. 59-61.

Další vhodné prameny by Vám mohla doporučit také Národní pedagogická knihovna Komenského, která se rovněž aktivně podílí na službě Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012). V katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského
(http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php) jsme nalezli např. tyto
dokumenty:

* BLÁHA, Jaroslav. Hudba jako "katalyzátor" aktivního vnímání výtvarného díla. In Výtvarná výchova CZ Roč. 38, č.1 (1998), s.5-7
Anotace: Hudba jako prostředek k probuzení zálmu žáků a studentů o výtvarné dílo, navození vnímavé atmosféry a soustředění. Hudba jako katalyzátor senzibility a vnímání vnitřního řádu. Výběr hudebních ukázek k reprodukcím známých obrazů.

* FIŠEROVÁ, Hana. Malujeme hudbu. In Moderní vyučování CZ Roč. 6, č.5 (2000), s.19
Anotace: Rozvoj kreativity dětí - propojení poslechu hudby s výtvarnou činností (působení emocionálních podnětů na skryté tvůrčí schopnosti). Výběr tématu práce, vhodné skladby, instrukce pro žáky. Příklad práce s některými hudebními skladbami.

* FIŠEROVÁ, Hana. Hudba štětcem. In Moderní vyučování CZ Roč. 6, č.9 (2000),
s.19
Anotace: Článek navazuje na text uveřejněný v čísle 5/2000, který obsahoval několik námětů na činnost propojující poslech hudby s výtvarnou aktivitou dětí. Text obsahuje další náměty na tyto činnosti.

* FIŠEROVÁ, Hana. Hudba inspirující. In Moderní vyučování CZ Roč. 7, č.2 (2001), s.21. Dokonč.
Anotace: Závěrečná část cyklu námětů na výtvarné činnosti vycházející z poslechu děl klasické hudby. Vzájemné propojování estetickovýchovných předmětů, zejména na prvním stupni základní školy.

* RIEMER, Franz. Ich spiele ein Bild - ich zeichne Musik. In Grundschule DE Roč. 33, č.11 (2001), s.25-26
Anotace: Estetická výchova žáků na základní škole. Projekt sjednocující hudební a výtvarnou výchovu - "malování hudby". Vnímání hudby a obrazů, umělecká tvorba žáků a rozvíjení jejich představivosti, kreativity, schopnosti vnímat a vyjádřit abstraktní jevy.

* KUPKOVÁ, Jana. K problematike integrujúcich možností hudby a výtvarného umenia. In Medacta '95 SK (1995), s.375-379
Anotace: Rôzne formy vzájomných relácií hudby a výtvarného umenia vo sfére umeleckej a pedagogickej. Vzájomná spolupráca pedagógov na všetkých stupňoch škôl.

* LOUKOVÁ, Marta. Uplatnění hudebních motivačních prvků ve výtvarné výchově.
In Komenský CZ Roč. 114, č.7 (1989/90), s.426-430
Anotace: Hudební útvary užívané pro navození situace ve výtvarné výchově.
Příklad výtvarných prací spojených s hudební motivací: práce při poslechu hudby, výtvarné zpracování hudebního zážitku, výtvarné umění a životní prostředí.

* PETRÁŠOVÁ, Milada. Využití výtvarných prvků v elementární hudební výchově.
In Talent CZ Roč. 3, č.1 (2001), s.2-5
Anotace: Využití výtvarné činnosti v hodinách hudební výchovy. Rytmizace podle obrázků ilustrací. Uplatnění grafických her v hudebním vyučování.
Výtvarné práce inspirované hudbou. Vyjádření představ o rytmu a melodii prostřednictvím abstraktní malby.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 07:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu