mezipředmětové vztahy mezi občanskou výukou a zeměpisem

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla více o
mezipředmětových vztazích mezi občanskou výchovou a zeměpisem. Mohli byste
mi, prosím, poradit literaturu, kde bych se mohla o tomto tématu dozvědět
víc? Případně nějakou příručku, kde by byly náměty k práci? Předem děkuji za
odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v katalozích Národní knihovny ČR jsme nalezli pouze jediný článek, který by mohl k danému tématu obsahovat určité informace (záznam naleznete v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

* ŠUPKA, Jan. Interdisciplinarita v didaktice geografie a mezipředmětové vztahy při vyučování zeměpisu. In: Cesty k tvořivé škole. sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 13. - 14. listopadu 1996. Brno : Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1938-7. S. 414-416.

* vyučovací předměty * zeměpis * mezipředmětové vztahy * geografie * stati

Další články, které byste případně mohla využít, nabízí také Katalog Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php ):

* Šurová, Martina . Nápadník pro 2. stupeň ZŠ / Martina Šurová. [Část] 5. ; Výpravy za českými městy. In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník; Roč. 15, č. 5 (2007/2008), s. 10-11. ISSN 1210-7786.

Anotace: Využití tématu měst ve výuce dějepisu (případně občanské výchově), literatury, zeměpisu a hudební výchovy. Ukázkové úkoly: určení společných rysů vybraných měst, město a osobnost, společné znaky středověkých a moderních měst, literatura a naše města, města ČR dle geografické polohy, lidové písně s názvem města apod.

* Enseigner la géographie aujourďhui / Coordonné par Jacky Fontanabona ; en collaboration avec Nicole Allieu-Mary. 1. ; Quelle géographie enseigner? In: Cahiers Pedagogiques; Roč. 63, č. 460 (2008), s. [9]-18. ISSN 0008-042X.

Anotace: Několik článků zaměřených na místo zeměpisných znalostí při výuce k občanství. Měla by to být výuka se sociologickým podtextem, která chápe dnešní podobu světa ne jako předem danou, ale vybudovanou lidmi. Tito lidé však nejsou jen budovateli, ale také nositeli odpovědnosti za své dílo.

Pedagogický tezaurus: zeměpis; výuka; učební osnovy ; cíl výuky; obsah výchovy; občanská výchova; mezioborový přístup; odpovědnost

* ALLIEU-MARY, Nicole. Regard sur le dossier : etre présent au monde...In: Cahiers Pedagogiques; Roč. 63, č. 460 (2008), s. 59-60. ISSN 0008-042X.

Anotace: Stručný přehled problematiky, kterou se zabývá hlavní téma tohoto čísla časopisu. Autorka, která pracuje jako historička, hodnotí zeměpis z historické perspektivy. Podle jejího přesvědčení se z dějepisu dozvídáme informace o tom, "co se skutečně stalo", zatímco v zeměpisu se hovoří o tom, "co se mohlo stát". Zeměpis je multidisciplinární obor, který je značně důležitý pro výuku občanské výchovy.

Pedagogický tezaurus: zeměpis; dějepis; komparace; výuka; občanská výchova; mezioborový přístup

Zajímavé informace byste mohla nalézt také na vzdělávacím portálu RVP.CZ (http://rvp.cz/ ).

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.

Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 , NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup, více informací na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104.

Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/ ).

Další zdroje by Vám mohla doporučit také Národní pedagogická knihovna Komenského (http://www.npkk.cz ) nebo Výzkumný ústav pedagogický (http://www.vuppraha.cz/ ).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.07.2011 15:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu