Mezipředmětové vztahy mezi českým jazykem a výtvarnou výchovou

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla více o
mezipředmětových vztazích mezi českým jazykem a výtvarnou výchovou. Mohli
byste mi, prosím, poradit literaturu, kde bych se mohla o tomto tématu
dozvědět víc? Případně nějakou příručku, kde by byly náměty k práci? Předem
děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
v dostupných zdrojích jsme nalezli pouze jednu publikaci, která se uvedenému tématu přímo věnuje (záznam naleznete např. v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, včetně informací o možnostech výpůjčky -
http://aleph.nkp.cz/cze/nkc): 

HOFFMANN, Bohuslav. Pracujeme se Školním vzdělávacím programem: mezioborové vazby Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova. Úvaly : Albra ; [Praha] :
SPL - Práce, 2006. 85 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7361-031-0.

Anotace (http://www.albra.cz/novinky.php): Praktické inspirativní náměty této příručky vycházejí z RVP ZV a naplňují při tom jeden z jeho požadavků - kooperaci mezioborových vazeb. Autor se soustřeďuje na pozorování dvou vzájemně propojených uměleckých děl, tedy dvou druhů umění (slovesného a výtvarného). Učitel zde najde konkrétní díla a návrh, jak v hodině postupovat při jejich "propojování". Součástí příručky je barevná příloha s reprodukcemi výtvarných děl.

Užitečné informace by mohly být obsaženy také v publikaci:

ZACHOVÁ, Libuše. Integrační procesy ve výtvarné výchově : (se zaměřením na práci v 1.-5. roč. ZŠ). V Hradci Králové : Gaudeamus, 2000. 127 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-7041-136-8.

* výtvarná výchova -- výuka * integrace vyučovacích předmětů * učebnice vysokých škol

Prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) jsme vyhledali také diplomovou práci relevantní k tématu, ovšem přístup bude s největší pravděpodobností omezen pouze na studenty a pracovníky vysoké školy, na které byla obhájena:

ŠKARKOVÁ, Veronika. Projektové vyučování českého jazyka ve spojení s výtvarnou výchovou a se zaměřením na romské děti [rukopis]. 2001. 108 l. :
il. Diplomová práce--Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, 2001.

Odkaz na záznam v katalogu:
http://aleph.muni.cz/F?local_base=MUB01W&func=find-c&ccl_term=IDN=000248071


Katalog Národní pedagogické knihovny Komenského
(http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php) obsahuje článek, který byste také mohla využít:

NOVÁK, Radomil. Nové možnosti ve vzdělávání učitelů literatury. In Jazykové a literární vzdělávání žáků ; učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe.  V Ostravě: Ostravská univerzita, 2004. Str. 45-53. ISBN
80-7042-361-7 CZ.

Anotace: Autor se věnuje třem hlavním tématům ve výuce literatury:
problematice interpretace literárního díla; problematice uplatňování interdisciplinárního přístupu (zejména propojení literární výchovy s hudební a výtvarnou výchovou) a přípravě budoucích učitelů na 1. a 2. stupni škol na mediální výchovu jako nedílnou součást výuky literární výchovy.

Zajímavé informace byste mohla nalézt také na vzdělávacím portálu RVP.CZ (http://rvp.cz/).

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.
Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3,
NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup, více informací na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104.
Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/).

Další zdroje by Vám mohla doporučit také Národní pedagogická knihovna Komenského (http://www.npkk.cz) nebo Výzkumný ústav pedagogický (http://www.vuppraha.cz/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 10:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu