mezinárodní trestní tribunál

Text dotazu

Dobrý den, mohla bych se zeptat, zda existuje nějaká českojazyčná literatura k této problematice ( zejméne ohledně tibunálu pro býv. Jugoslávii) a popřípadě požádat o citace? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, k tematice mezinárodních trestních tribunálů a zejména tribunálu pro bývalou Jugoslávii jsme v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) nalezli následující publikace v češtině:

VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. V Praze : C.H. Beck, 2009. xiv, 221 s. : portréty ; 23 cm. (Beckova edice právní instituty). ISBN 978-80-7400-151-2 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091969488_1.pdf

HROBAŘ, Jan. Souboj pokračuje. [Říčany] : Orego, [2004]. 71 s. : il., portréty ; 22 cm. ISBN 80-86741-18-4 (brož.)
* Milošević, Slobodan, 1941-2006
 * Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii
 * prezidenti -- Jugoslávie -- 20.-21. stol.
 * mezinárodní soudy -- Nizozemsko
 * stíhání válečných zločinů -- Jugoslávie
 * válečné zločiny -- země bývalé Jugoslávie
 * bombardování -- Jugoslávie -- 1999

Souboj s prokletím : Miloševič v Haagu / [překlad Jan Hrobař]. [Říčany] :
Orego, 2002. 175 s. ; 21 cm. ISBN 80-86117-94-4 (brož.) Podstatnou část publ. tvoří obhajoba, přednesená Slobodanem Miloševičem -- Část. přeloženo

IRVING, David John Cawdell. Norimberk : poslední bitva. Praha :
Grafoprint-Neubert, 1997. -- 299 s., [32] s. il. a portrétů (část. barev.) ;
24 cm. ISBN 80-85785-67-6 (váz.)
 * Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku
 * válečné zločiny -- Německo -- 1939-1945

Tomuto tématu se také věnuje velké množství článků, pro jejich vyhledání je možné použít databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Několik článků uvádíme, další je možné vyhledat zadáním spojení mezinárodn? and tribun? do pole Předmět (znaménko ? rozšiřuje zadané výrazy o libovolný počet znaků):

ZRNO, Matyáš....a spravedlnost pro všechny : Mezinárodní tribunál v Haagu jede na plný plyn. In: Týden. -- [Praha]. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, č. 45 (20011105), s. 50-51.
 * Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii
 * váleční zločinci -- trestní stíhání -- r. 2001
 * mezinárodní soudy -- Haag (Nizozemí) -- r. 2001

EHL, Martin. Ani ústavní soud exprezidenta nespasil. In: Mladá fronta Dnes.
-- [Praha]. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, č. 151 (20010629), s. 8
 * Milošević, Slobodan, 1941-2006
 * Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii

JÍRŮ, Jaroslav. Balkánské režimy a haagský tribunál. In: Mladá fronta Dnes.
-- Praha. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, č. 222 (20000922), s. 8

TEITEL, Ruti. Co s mezinárodní spravedlností. In: Hospodářské noviny. -- Praha : Economia. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 49, č. 30 (20050211), s. 10
 * Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii
 * mezinárodní soudy -- Haag (Nizozemsko) -- r. 2005

ŠTURMA, Pavel. Jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (K prvnímu rozsudku ve věci Tadič). In: Právní rozhledy. -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 4, č. 9 (1996), s. 428-432.

PĚNKAVA, Pavel. Mezinárodní trestní soud pro bývalou Jugoslávii : základní přehled jeho vzniku, struktury a výsledků jedenáctileté činnosti. In:
Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2006, č. 6 (2006), s. 41-44.

Výše uvedená databáze ANL je však pouze bibliografická, tzn. nabízí pouze citace článků nikoliv přístup přímo k plným textům. Plnotextové článkové databáze, např. Anopress nebo Newton IT, však také kromě denního tisku a časopisů monitorují odborné časopisy, např. Právní rádce, tudíž i v těchto databázích byste mohla nalézt vhodné články. Tyto databáze jsou placené, knihovny je zpřístupňují ze svých počítačů na základě čtenářského průkazu.
NK ČR si předplácí databázi Anopress
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress). 

Další prameny jsme nalezli také v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy (http://ckis.cuni.cz), pro vyhledání dalších dokumentů můžete opět použít stejná klíčová slova jako v ANL:

MLNÁŘÍK, Václav. Přínos mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslavii k rozvoji definic zločinů podle mezinárodního práva. V Praze : Univerzita Karlova, 2007. -- 165 s.. -- (Práce posluchačů Právnické fakulty UK ; č.
215)
Obsahuje seznam literatury a seznam rozhodnutí mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Disertace (doktorská)--Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2007.

BRODEC, Jan. Cesta k Norimberskému procesu [rukopis]. Praha, 2004. -- 40 s.
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut mezinárodních studií, 2005 -- Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova.
Fakulta sociálních věd. Institut mezinárodních studií, 2004.

PEŠKOVÁ, Michaela. Vznik, vývoj a jurisdikce mezinárodních trestních tribunálů [rukopis]. Praha, 2007. 92 s. Diplomová práce (Mgr.)--Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2007.

ŠTURMA, Pavel. První mezinárodní trestní tribunál pro stíhání teroristických útoků? Ke zřízení Zvláštního tribunálu pro Libanon. In: Trestněprávní revue. -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 6, č. 10 (2007), s. 273-279.

VÁLEK, Petr. Přínos trestních tribunálů OSN mezinárodnímu trestnímu právu.In: Trestněprávní revue. -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 6, č. 3 (2007), s. 67-76.

PIVOŇKA, Josef. Ideální souběh zločinů podle mezinárodního práva v praxi mezinárodních trestních tribunálů. In: Právník / Ústav státu a práva (Praha).. -- ISSN 0231-6625. -- 145/4 (2006), s. 405-433.

KAHOFER, Davor. Chorvatsko a Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v letech 2000-2001 [rukopis]. Praha, 2005. -- 120 s. : příl.

KLEMPERA, Radek. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii [rukopis] : (jeho dosavadní praxe). Praha, 2001. -- 103 s. : mapa, tab.

Pokud byste potřebovala doporučit další zdroje, můžete navštívit Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy (http://knihovna.prf.cuni.cz/).

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.11.2009 16:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu