Mezinárodní soudní tribunál

Text dotazu

Hledám informace o mezinárodním soudním tribunálu.

Odpověď

Dobrý den, z Vašeho dotazu nevyplývá, co přesně Vás v této oblasti zajímá.

Podáme Vám tedy stručnou informaci o prvním mezinárodním soudním tribunálu - tzv. Norimberském procesu, poté nastíníme současné aktivity Rady bezpečnosti (OSN).

Mezinárodní trestní soud, který byl ustanovený dle Londýnské dohody o stíhání válečných zločinců, měl za úkol soudit a příp. potrestat válečné zločince druhé světové války a do dějin vstoupil jako tzv. Norimberský proces. Tribunál odsoudil v letech 1945-46 21 hlavních válečných zločinců (např. Göringa, Hesse, Rosenberga). Soud znamenal první případ v dějinách lidstva, kdy byli potrestáni viníci za rozpoutání a bezohledné způsoby vedení války, masové vraždění a hromadné ničení. Po tzv. hlavním norimberském procesu byly uskutečny procesy s představiteli válečných koncernů, zločinnými lékaři, apod.
Obdobný tribunál byl ustaven v Tokiu pro trestání hlavních japonských válečných zločinců.

Rada bezpečnosti OSN (více info o ní na www:
http://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/ ) ustanovila dva mezinárodní trestní tribunály:
1) Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) - Tribunál byl založen roku 1993 za účelem stíhání osob odpovědných za závažná porušování mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie od roku 1991.
Od vzniku tribunálu bylo obžalováno více něž 130 lidí. K prosinci 2003 stanulo 55 z nich před tribunálem, dalších 20 bylo stíháno na svobodě.
Celkem 46 obviněných bylo dosud souzeno, z toho bylo 25 shledáno vinnými a odsouzeno, pět shledáno nevinnými nebo zproštěno viny a jeden shledán vinným, avšak zatím neodsouzen. Dalších 15 případů se v současné době projednává.

2) Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) - Tribunál ustavila Rada bezpečnosti v roce 1994 a jeho úkolem je stíhání osob, které se dopustily ve Rwandě v roce 1994 genocidy a dalších závažných zločinů podle mezinárodního humanitárního práva. K prosinci 2003 bylo z rozhodnutí tribunálu zajištěno více než 60 osob. Z nich bylo 16 shledáno vinnými (osm z nich potvrzeno po odvolání), a jeden zproštěn viny (též potvrzeno po odvolání). Dalších 24 je nyní souzeno. Mezi odsouzenými je i Jean Kambanda, který byl v době genocidy předsedou vlády. Jde o první hlavu státu, která byla zatčena a následně odsouzena za genocidu.

K problematice mezinárodních soudních tribunálů vybíráme několik postřehů z www OSN, http://www.osn.cz/ :
" V situacích jako jsou etnické konflikty plodí zpravidla násilí další násilí, jeden masakr je podnětem k dalšímu. Záruka, že alespoň některé z pachatelů bude možné postavit před soud slouží jako odstrašující prvek a přispívá tak k ukončení konfliktu. V uplynulém desetiletí byly založeny dva mezinárodní trestní tribunály, pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu, právě v naději, že urychlí ukončení násilí a zabrání jeho opakování.
Založení ad hoc tribunálu okamžitě nastoluje otázku tzv. "selektivní spravedlnosti". Proč nebyl ustaven žádný tribunál pro "pole smrti" v Kambodži - Stálý soud může fungovat poněkud důsledněji.

Hovoří se také o "vyčerpanosti tribunálů". Zpoždění spojená se zakládáním tribunálu mohou mít vážné následky: důležité důkazy se mohou ztratit nebo být zničeny, pachatelé mohou uniknout či zmizet; svědci se mohou odstěhovat nebo být zastrašováni. Vyšetřování je pak drahé a velké náklady oslabují politickou vůli potřebnou k prosazení mandátu tribunálů.

Ad hoc tribunály jsou vázány mnoha časovými a prostorovými omezeními. Ve Rwandě byly například po roce 1994 zabity tisíce uprchlíků, avšak pravomoc příslušného tribunálu byla omezena pouze na události, k nimž došlo v roce 1994. Netýká se zločinů spáchaných později."

Použitá a doporučená literatura k prostudování:
* MADAR, Zdeněk a kol.. Slovník českého práva. Praha : Linde, 1995. 2 sv. (1390 s.). ISBN 80-85647-62-1 (váz.).

* SANDS, Philippe (ed.). From Nuremberg to the Hague : the future of international criminal justice. 1st pub.. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. xiii, 192 s. ISBN 0-521-53676-6.

* IRVING, David. Norimberk : poslední bitva.  Vyd. 1.. Praha : Grafoprint-Neubert, 1997. 299 s., [32] s. il. a portrétů (část. barev.). ISBN 80-85785-67-6.

* Judgements of the United Nations administrative tribunal. New York :
United Nations, [1958]-. --    sv. ISSN 0497-8277.

* http://www.osn.cz/system-osn/mezinarodni-tribunaly/

* http://www.un.org/Docs/sc/

* http://www.icty.org/

* http://www.un.org/ictr/index.html.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 07:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu