Mezinárodní organizace

Text dotazu

Zdroje k bakalářské práci na téma: Mezinárodní organizace a jejich rozvojová agenda: vybrané případy.

Odpověď

V níže uvedeném  seznamu najdete dokumenty, které se věnují tematice

mezinárodních organizací.  Další prameny lze dohledat v Souborném

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz (k prohlížení zvolte možnost

HOST),katalog obsahuje i odkazy na závěrečné práce, které v přiloženém

seznamu neuvádím, protože nejsou volně dostupné.

Dále můžete použít vyhledávání v souborných katalozích českých knihoven

prostřednictvím Jednotné informační brány

(http://www.jib.cz/V?RN=665319073).Jste-li student VŠE nebo externí

uživatel knihovny můžete využít elektronické zdroje na adrese

http://www.econlib.cz/zdroje/, http://www.econlib.cz/odkazy/.

Literatura:

Waisová, Šárka: Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň : Vydavatelství a

nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

Waisová, Šárka: Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě.

Praha : Eurolex Bohemia, 2003.

Fedorko, Martin: Mezinárodní organizace. Brno : Masarykova univerzita :

Mezinárodní politologický ústav, 2001.

Kagia, Ruth: Balancing the development agenda :  the transformation of the

World Bank under James D. Wolfensohn, 1995-2005. Washington : World Bank,

c2005.

Agricultural growth for the poor :  an agenda for development. Washington :

World Bank, c2005.

Human resources development and training :international labour conference,

92nd session 2004 : fourth item on the agenda = Mise en valeur des

ressources humaines et formation : conférence internationale du Travail,

92e session 2004 : quatrieme question a l'ordre du jour. International

Labour Office. Geneva : International Labour Office, 2004.

The Role of the ILO in technical co-operation :  sixth item on the agenda.

Geneva : International Labour Office, 1993.

Hitzgerová, Gabriela: Instituce ve světové ekonomice. Praha : Vysoká škola

ekonomická, 2003.

Internetové odkazy:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvojova-spoluprace/rozvojove-program-mezinarodni-organizace/1001295/45901/

http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz/moduly/5A/5A_zaver.htm

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mez_organizace_rozv_spolupr.html

http://development.upol.cz/soubory/studium/bp/2008/2008_Formankova.pdf

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B56F757C1507C286C12570500034BA62/$file/2.htm

http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce_227_7.htm

http://209.85.135.132/search?q=cache:tV5BfLfJnCsJ:www.mzv.cz/public/db/b9/fc/23514_14945_Rozvojova_politika_zemi_OECD_DAC_complete.doc

+mezin%C3%A1rodn%C3%AD+organizace+a+jejich+rozvojov%C3%A1

+agenda&cd=13&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference/konference-CSO-effectiveness

http://www.rozvojovka.cz/ostatni-mezinarodni-a-regionalni-organizace_227_10.htm

http://www.e-polis.cz/svetova-ekonomie/151-udalosti-vzniku-brettonwoodskych-dohod-a-naslednych-instituci.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_banka

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_banka_pro_obnovu_a_rozvoj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3%AD_organizace

                                                                           

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu