mezinárodní nevládní organizace

Text dotazu

Mezinárodní nevládní organizace jako aktéři mezinárodních vztahů

Odpověď

Dobrý den,

pro získání informací k zadanému tématu byste mohla využít následující publikace (viz elektronický katalog NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc ):

1) Constructing world culture : international nongovernmental organizations since 1875 / edited by John Boli and George M. Thomas. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1999. 363 s. : il. ; 24 cm. ISBN 0-8047-3422-4 (brož.)

2) The Impact of Multinational Corporations on Development and on International Relations. New York : United Nations, 1974. 3, 162 s.

3) WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7380-109-0 (brož.)

4) Non-state actors in world politics / edited by Daphné Josselin and William Wallace. Basingstoke : Palgrave, 2001. 294 s. ; 23 cm. ISBN 0-333-96814-X (brož.)

5) WAISOVÁ, Šárka. Poválečná obnova a budování míru : role a strategie mezinárodních nevládních organizací. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 181 s. ; 21 cm. (Monografie ; sv. č. 20). ISBN 978-80-210-4699-3 (brož.)

6) BRABEC, Miroslav. Mezinárodní vztahy naší doby. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. 134 s. ; 20 cm. ISBN 80-7043-152-0 (brož.)

7) VESELÝ, Zdeněk. Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 606 s. ; 23 cm. ISBN 978-80-7380-018-5 (brož.)

8) VESELÝ, Zdeněk. Přehled dějin mezinárodních vztahů. II, (Od roku 1914 do počátku 21. století). Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2005. 361 s. : mapy ; 23 cm. ISBN 80-86747-23-9 (brož.)

9) BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 254 s. ISBN 80-210-2474-7.

Dále články nalezené prostřednictvím článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl ):

* CÍSAŘ, Ondřej. Vzniká globální občanská společnost? Nestátní aktéři ve světové politice. Obsahuje bibliografii. In: Mezinárodní vztahy. ISSN 0323-1844. Roč. 38, č. 4 (2003), s. 5-23

* FILIPOVÁ, Lucie. Cesta k německo-francouzskému sblížení : úloha nestátních subjektů v bilaterální spolupráci letech 1945-1963. Obsahuje bibliografické odkazy. In: Soudobé dějiny. ISSN 1210-7050. Roč. 15, [č.] 1 (2008), s. 84-104, 229-230.

* GEDLU, Mesfin. Mezinárodní role nevládních organizací: záchrana, nebo problém? Obsahuje bibliografické odkazy. In: Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962. Roč. 26, č. 9 (2002), s. 28-30.

A články nalezené volně na internetu:

Nevládní organizace jako mírotvorní aktéři: 2007. In: Lupták, Lubomír

– Hersi, Alexander – Ondrejcsák, Robert – Taracovič, Vladimír (eds.), Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. Odbor bezpečnostní a obranné politiky Ministerstva obrany Slovenské republiky, Bratislava, s. 621-629.ão, J.E.: The Role of NGOs in the public debate and international relations. Elements for a definition of a ´non-governmental diplomacy´. Dostupné na: http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/ngo_public_diplomacy.pdf ší dokumenty k tématu by Vám mohli doporučit také v knihovnách, které jsou specializované na obor politologie - např. Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů (http://www.iir.cz/display.asp?ida=47&idi=79)  nebo Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/) .

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2009 12:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu