Mezinárodní migrace pracovních sil

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat kolik knižních titulů je možno si zapůjčit k mé bakalářské práci Analýza mezinárodní migrace pracovních sil. A prosím o otevírací dobu knihovny, děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při dalším hledání v Souborném katalogu VŠE (http://library.vse.cz) je vhodné použít např. následující termíny:

mezinárodní migrace

mezinárodní pracovní migrace

pracovní migrace

zahraniční pracovní síly

 

Informace o aktuální provozní době CIKS VŠE naleznete zde: http://ciks.vse.cz/knihovna/provozni_doba.aspx

 

V případě, že nejste u nás registrována jako externí uživatel, tak se musíte osobně dostavit na pobočku „Knihovna VŠE – Žižkov“ (http://ciks.vse.cz/knihovna/zizkov/). Během registrace je potřeba předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).

 
 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Alexander, Michael. Cities and labour immigration: comparing policy responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv. Aldershot: Ashgate, 2007. xiii, 242 s. Research in migration and ethnic relations series. ISBN 978-0-7546-4722-5.

 

Eyraud, François, ed. a Vaughan-Whitehead, Daniel, ed. The evolving world of work in the enlarged EU: progress and vulnerability. 1st ed. Geneva: International Labour Office, 2007. viii, 528 s. ISBN 978-92-2-119547-4.

 

Franc, Aleš. Hlavní tendence ve vývoji pracovních migrací v České republice. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 27 s. Working paper; č. 22/2006.

 

Free movement of workers and labour market adjustment: recent experiences from OECD countries and the European Union. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. 298 s. ISBN 978-92-64-17717-8.

 

International labour migration: a rights-based approach. Geneva: International Labour Office, 2010. xxi, 303 s. ISBN 978-92-2-119120-9.

 

Jobs for immigrants. Volume 1, Labour market integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. 287 s. ISBN 978-92-64-03359-7. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264033603-en.

 

Jobs for immigrants. Volume 2, Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. 332 s. ISBN 978-92-64-03617-8. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264055605-en.

 

Jobs for immigrants. Volume 3, Labour market integration in Austria, Norway and Switzerland. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. 298 s. ISBN 978-92-64-16752-0.

 

Kindleberger, Charles Poor. Europe’s postwar growth: the role of labor supply. Cambridge: Harvard University Press, 1967. xi, 270 s.

 

Kovalčík, Jozef, ed., Muránsky, Martin, ed. a Rochovská, Alena, ed. Europe in motion: society, labour market and sustainability in the age of migration: collection of papers from the 3rd Forum of Social Sciences PhD Students International Seminar, Bratislava, June 18-20 2009. 1. vyd. Bratislava: Friedrich-Ebert-Stiftung, ©2009. 196 s. ISBN 978-80-89149-15-5.

 

Massey, Douglas S., ed. a Taylor, J. Edward, ed. International migration: prospects and policies in a global market. Oxford: Oxford University Press, 2004. x, 394 s. International studies in demography. ISBN 0-19-926900-9.

 

Migration for employment: bilateral agreements at a crossroads. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, ©2004. 248 s. ISBN 92-64-10867-X. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264108684-en.

Piore, Michael J. Birds of passage: migrant labor and industrial societies. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. x, 229 s. ISBN 0-521-28058-3.

Polachek, S. W., ed., Chiswick, Carmel U., ed. a Rapoport, Hillel, ed. The economics of immigration and social diversity. Amsterdam: Elsevier, 2006. xix, 467 s. Research in labor economics, vol. 24. ISBN 0-7623-1275-0.

 

Simon, Julian Lincoln. The economic consequences of immigration. Oxford: Basil Blackwell, 1989. xxxii, 402 s. ISBN 0-631-15527-9.

 

Vavrejnová, Marie. Migrace obyvatelstva jako faktor ekonomického rozvoje: (zvláště v oblasti Evropské unie a České republiky). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 79 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 5/2011. ISBN 978-80-86729-66-4.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Faustová, Lucie. Migrace pracovní síly ve světové ekonomice: teorie a reálný pohyb. Praha, 2012. Vedoucí práce Eva Cihelková.

 

Horová, Lucie. Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR. Praha, 2009. Vedoucí práce Tomáš Ježek.

 

Horová, Lucie. Češi na trhu práce EU. Praha, 2007. Vedoucí práce Pavel Heřmanský.

 

Jakuba, Alexey. Dopad mezinárodní migrace na pracovní trh v České republice. Praha, 2011. Vedoucí práce Vlasta Adámková.

 

Kaczor, Pavel. Trh práce a mezinárodní mobilita pracovní síly. Praha, 2009. Vedoucí práce Libuše Macáková.

 

Kourková, Zuzana. Ekonomické motivace pracovní migrace. Praha, 2008. Vedoucí práce Vendula Běláčková.

 

Moravec, Miloš. Dopady migračních toků na pracovní trhy. Praha, 2009. Vedoucí práce Milan Vošta.

 

Nepomucký, Jiří. Mobilita pracovní síly ve vybraných evropských zemích. Praha, 2012. Vedoucí práce Martina Miskolczi.

 

Sedláček, Milan. Analýza zaměstnanosti cizinců v České republice. Praha, 1999. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

 

Trš, Lukáš. Dopady migrace na ekonomiky zemí dovážející a vyvážející pracovní sílu. Praha, 2008. Vedoucí práce Klára Kadeřábková.

 

Venclová, Klára. Imigrace do České republiky se zaměřením na pracovní imigraci. Praha, 2005. Vedoucí práce Magdalena Kotýnková.

 

Zakouřilová, Eva. Problémy mezinárodní migrace pracovních sil v České republice po vstupu ČR do EU. Praha, 2009. Vedoucí práce Otakar Němec.

 

 

 Příklady volně dostupných online zdrojů

 ANALÝZA: Pracovní migrace ve střední a východní Evropě

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=857&

 

Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a Evropského společenství volného obchodu)

http://www.europeum.org/cz/integrace/28-integrace--6/660-evropa-a-proces-mezinarodni-migrace-se-zvlastnim-durazem-na-zeme-evropske-unie-a-evropskeho-spolecenstvi-volneho-obchodu

 

Mezinárodní migrace a rozvoj - (ne)čekané souvislosti?

http://www.rozvojovka.cz/analyzy/30-mezinarodni-migrace-a-rozvoj-ne-cekane-souvislosti.htm

 

PRACOVNÍ MIGRACE A REMITENCE: SOUČASNÉ TRENDY V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/01/g11-4-1stojanov_strielkowski_drbohlav.pdf

 

Pracovní migrace ve vybraných zemích střední Evropy

http://is.muni.cz/th/50555/esf_m_a2/DP-Ales_Lenomar-TEXT.pdf

 

Světový systém a mezinárodní migrace: konceptualizace vzájemných vztahů

http://www.sav.sk/journals/uploads/05130957Kalenda%20OK.pdf

 

Teorie mezinárodní migrace

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=253&lst=l

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu