Mezinárodně právní aspekty získávání informací zpravodajskými službami

Text dotazu

Mezinárodně právní aspekty získávání informací zpravodajskými službami - jde mi pouze o nalezení zdrojů pro diplomovou práci. Poradím si i s literaturou v anglickém jazyce

Odpověď

níže zasíláme výběrově několik záznamů dokumentů (knihy, stať, články) k Vašemu tématu. Pro vyhledání literatury pro diplomovou práci není vhodná služba Ptejte se knihovny.

Doporučujeme prohledat katalogy http://aleph.svkpl.cz <http://aleph.svkpl.cz/>  (katalog SVK PK), http://caslin.cz (souborný katalog ČR) nebo zahraniční databáze (např. ProQuest Central, Ebsco Host…dostupné pro registrovaného čtenáře prostřednictvím vzdáleného přístupu v univerzitních či vědeckých knihovnách).

Také máte možnost zažádat o řešerši, kde by byly upřesněny požadavky k jejímu zpracování – časové období, termín zpracování, předpokládaný počet záznamů, podrobnější rozvedení tématu (historie či současnost apod.). Žádost naleznete na našich webových stránkách pod nabídkou rešeršních služeb:

http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/

Výběr:

Michálek, Luděk et al. Zpravodajství a zpravodajské služby. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 303 s. ISBN 978-80-7380-428-2. Ve volném výběru SVK PK: umístění 351.74/.76, signatura 31B59659

Pokorný, Ladislav. Základy právní úpravy činnosti zpravodajských služeb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. 73 s. ISBN 978-80-7251-242-3. Nemáme ve fondu SVK PK, lze vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (pro čtenáře s platných čtenářským průkazem) např. z fondu Středočeské knihovny v Kladně, signatura J 250651

SEPPER, E. Democracy, Human Rights, and Intelligence Sharing. Texas International Law Journal. Fall, 2010, vol. 46, no. 1. pp. 151-207. ProQuest Central. ISSN 01637479. Prostřednictvím vzdáleného přístupu z SVK PK.

ZEMAN, P. Dilema požadavků bezpečnosti ve střetu s občanskými svobodami a pravomoci tajných služeb. In: Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn. Praha: Univerzita Karlova- Právnická fakulta, 2004. ISBN 80-85889-57-9. Signatura SVK PK 31B41466/2003

Zetocha, Karel. Demokratická kontrola zpravodajských služeb: instituce kontroly a jejich fungování. Politologický časopis. 2008, roč. 15, č. 2, s. 154-180. ISSN 1211-3247. Signatura SVK PK 35A1093

Zetocha, Karel. Kontrola zpravodajských služeb v nových demokraciích: případová studie České republiky. Politologický časopis. 2005, roč. 12, č. 4, s. 430-454. ISSN 1211-3247. Signatura SVK PK 35A1093

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

23.07.2014 12:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu