Meziknihovní výpůjční služba

Text dotazu

Dobr‎ý den přeji,
pocházím z menšího městečka, pochopitelně s měnší knihovnou, kde sehnat k vypůjčení nějaký konkrétní odborný titul, z oblasti IT, zejména z nakladatelství ComputerPress je zhola nemožnou věcí. Chci se zeptat, jak postupovat, abych se k vypůjčení některých titulů reálně dostal, eventuelně za jakých podmínek. Díky za Vaši reakci.

Odpověď

Dobrý den,
pokud se v knihovně, ve které jste registrovaným uživatelem, nenachází požadovaná kniha, lze tuto situaci řešit meziknihovní výpůjční službou (dále MVS). Dle Knihovního zákona 257/2001 Sb. (zákon dostupný na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm) je každá knihovna (resp. knihovna zapsaná v evidenci knihoven) povinna poskytovat veřejné knihovnické a informační služby. Mezi tyto služby patří také služby meziknihovní. MVS je vnitrostátní a mezinárodní, pro Vaše potřeby bude zcela postačovat MVS vnitrostátní. Její princip spočívá ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu jiné knihovny. Knihovní zákon této službě věnuje § 14, který Vám uvádíme:
(1) Pokud v knihovním fondu knihovny není knihovní dokument, jehož zpřístupnění si její uživatel vyžádal, má provozovatel této knihovny (dále jen "žádající knihovna") povinnost v rámci meziknihovních služeb požádat provozovatele jiné knihovny o zprostředkování tohoto knihovního dokumentu, popřípadě o poskytnutí informace o něm (dále jen "dožádaná knihovna").

(2) Dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající knihovně zapůjčí nebo jí poskytne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.

(3) Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, je žádající knihovna povinna vrátit zapůjčený knihovní dokument dožádané knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu. Po dobu výpůjčky knihovního dokumentu nese odpovědnost za jeho poškození nebo ztrátu.

(4) Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu.

(5) Provozovatel knihovny je povinen vést evidenci meziknihovních služeb, které poskytl.

(6) Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis určí, kteří provozovatelé knihoven jsou povinni předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc.

O poskytovaní MVS se také můžete dočíst v portálu http://www.knihovny.cz/, konkrétně http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby .

Radíme zeptat se ve vaší knihovně na možnost využití této služby, knihovna by ji měla pro své uživatele zprostředkovávat. Pracovníci knihovny již budou vědět, na kterou knihovnu se mají s žádostí o meziknihovní službu obrátit, pomoci jim také může Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/F), kde kromě bibliografického záznamu daného dokumenty jsou také dostupné informace o dostupnosti ve fondu jednotlivých českých knihoven. Pro tyto účely lokace dokumentu lze využít také portál Jednotná informační brána www.jib.cz .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.08.2012 15:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu