meziknihovní výpůjční služba

Text dotazu

Dobrý den.
Zajímá mne, zda je správné k bezplatné MVS účtovat poštovné.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v zákonu 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), §14, ods. 4 je psáno:

"Meziknihovní výpůjčí a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat náhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu."

Podle knihovního zákona je to tedy v pořádku. Praxe v NK ČR je u vnitrostátních meziknihovních služeb taková, že účtuje-li knihovna, která dokument půjčuje NK ČR, poplatek za poštovné, účtuje ho uživateli i NK ČR. Naopak, pokud je Národní knihovně kniha půjčena bezplatně, neúčtuje žádný poplatek ani NK ČR uživateli, který knihu žádal.

Plný text knihovního zákona naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz , konkrétně na http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/zakon_07.html#castka_98 .

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů je možné také na Portálu veřejné správy, http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 15:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu