Mezigenerační solidarita

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na dvě věci týkající se mezigenerační solidarity (nepodařilo se mi na ně najít odpovědi, pouze jsem našla obecné definice).
1) Co znamená mezigenerační solidarita z hlediska finanční péče o seniory?
2) Jak to souvisí s reformou důchodového systému u nás?

Moc děkuji.
S pozdravem,
Peřinová

Odpověď

Dobrý den,

na téma mezigenerační solidarita (posuzována z různých hledisek), bylo napsáno větší množství článků i příspěvků v knihách. Přehledně jsou rozpracována hlediska solidarity např. v diplomovou práci, viz odkaz níže

Mezigenerační solidarita v rodině při péči o seniora v regionu Kutnohorsko. Diplomová práce. Autor: Bc. Kateřina Janatová. Vedoucí práce: PhDr. Martin Smutek, Ph.D. Hradec Králové 2015. https://theses.cz/id/m34ytz/STAG71053.pdf  

Zdroje, které by vás mohly zajímat:

MOŽNÝ, Ivo. Mezigenerační solidarita: výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita". Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004.

Klíčová slova: rodina, generace, mezigenerační vztahy, generační rozdíly, solidarita

 

Tak zvaný poměr závislosti (poměr těch, kteří jsou ve věku ekonomické aktivity a těch, kteří jsou na jejich produktivitě závislí) býval příznivý.

Nyní se ale začal populačním vývoj ubírat jiným směrem. Pro ty, kteří plodným obdobím projdou bez dětí, stále přibývá, je jich už bez mála třetina.

Ti ale, kteří děti mají, shledávají méně a méně důvodů, aby v průběžném penzijním systému podporovali i ty bezdětné. Ozývají se hlasy, proč má člověk platit stejné starobní pojištění, když má tři děti, které budou v jeho penzijním věku platit na jeho důchod, jako platí člověk, který děti nemá a na jeho důchod budou přispívat ostatní.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5d5476a0-c2c1-11e3-bb44-5ef3fc9bb22f

 

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování: na léta 2008-2010: Česká republika. Praha: Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 2009.

Ukazatel úhrnné plodnosti vzrostl na hodnotu 1,44. Této úrovně je dosaženo především díky tomu, že do období ekonomické aktivity dorostly silné demografické ročníky ze 70. let minulého století, zatímco populačně silné poválečné ročníky jsou stále ještě v produktivním věku. Právě přechod těchto ročníků do důchodového věku, ke kterému bude ve stále větší míře docházet, bude znamenat nejen značnou zátěž pro zdravotnictví, větší důraz např. na oblast sociálních služeb, ale i pro důchodový systém. Struktura českých domácností odráží celkové stárnutí populace a nízkou míru porodnosti v uplynulých letech. Obyvatelstvo ČR se díky kvalitnějšímu způsobu života dožívá vyššího věku. S prodlužováním dožívání souvisí i zvyšování průměrného věku obyvatelstva. S tímto vývojem souvisí nákladnější solidarita s občany ve starobním důchodu. Věk odchodu do starobního důchodu se v posledních letech zvyšuje, každoročně je ale vypláceno více starobních důchodů, což ovlivňuje výdaje z příjmů důchodového pojištění.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5288b8b0-04ae-11e4-97de-5ef3fc9ae867

Použité zdroje

* JEŘÁBEK, Hynek. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-117-6.

* Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny : zelená kniha / Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005. ISBN 92-894-9390-9.

* Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity / Helena Haškovcová. -- Abstrakt vydavatel. -- Literatura. In: Zdravotnické fórum. -- ISSN 1804-9664. -- C. 5 (2012), s. 2-4

* K otázkám mezigenerační solidarity / Jaroslav Šebek.. -- 2 barev. fot. In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- C. 12 (2011), s. 20

* Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory / [autor recenze] Lucie Vidovičová. In: Sociologicky časopis. -- ISSN 0038-0288. -- Vol. 50, c.2 (2014), s. 309-311

Obor

Sociologie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.02.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu