metody sebepoznání

Text dotazu

Dobrý den,hledám odpovědˇjaké jsou metody sebepoznání. Za odpověď mnohokrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den, metoda sebepozorování(sebepoznání) neboli introspekce je součástí kognitivní výzkumné metody v psychologii.

U introspekce se jedná  o metodu pozorování vlastních vnitřních prožitků a procesů probíhajících ve vědomí. Protože lze tento proces u druhých lidí poznat jen na základě jejich jednání, předpokládal v 19. století (v začátcích výzkumné psychologie) W.Windt, že ho experimentálně není vůbec možné zkoumat.
Na začátku 20. století došlo v tzv. "würzburské škole psychologie myšlení" k pokusům zprostředkovat  myšlenkové zážitky pokusných osob pomocí dotazování.
Další posun v této metodě nastal, když E.Claparede zobjektivnil introspekci mj. tím, že probandy nechával přemýšlet nahlas.
Dnes označujeme tuto metodu pojmem verbalizovaná strategie hledání (B.Reiser).

Metoda introspekce se však neosvědčila, obzvláště při sledování rychlých duševních procesů, proto se nestala ústřední částí současného kognitivního přístupu.

Jako druh introspekce definoval německý psycholog C.Stumpf fenomenologii, spočívající v přezkoumání nezkreslené vnitřní  zkušenosti. Fenomenologie se zaměřuje na smysluplné psychické celky, čímž se liší od introspekce v pojetí W.Wundta, u kterého sloužila ke zkoumání hypotetických psychických elementů(pocitů a počitků).Fenomenologie se  snaží porozuměf chování z hlediska chovajícího se osoby, nikoli z hlediska vnějšího pozorování či měření. Toho lze docílit zkoumáním vjemového (či jevového) pole jedince.

Podobný význam jeko introspekce má pojem reflexe (sebereflexe), kterým významný představitel filos.empirismu J.Locke označil schopnost lidského vědomí obrátit se samo k sobě a pozorovat svou vlastní činnost.
Sebepojetí má značný vliv na duševní zdraví či nemoc. Pozitivní sebepojetí je známkou duševně zdravého jedince, zatímco negativní sebepojetí souvisí s maladaptací, depresí a dokonce se somatickým chováním.

Kromě introspekce jsou další výzkumné metody kognitivní psychologie : extraspekce, partikulární zkoumání, metoda in vivo.

zdroj :
        Benesch,H. Encyklopedický atlas psychologie : Praha Lidové noviny,
1997
        Plháková, A.: Učebnice obecné psdychologie, Praha : Academia, 2007

Ke studiu Vám doporučujeme zejména tuto literaturu:
        Drapele.V.J. : Přehled teorií osobnosti, Praha : Portál,1997
        Atkinson, R.: Psychologie. Praha : Portál, 2003

Více informací naleznete také na internetových adresách :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Introspekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.11.2008 18:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu