Metody bakalářské práce

Text dotazu

Můžete mi prosím poradit jaké mohu zvolit metody při psaní bakalářské práce na téma Přínos konkrétní historické osobnosti (19.st.) Děkuji

Odpověď

Dobrý den, informace jak postupovat při psaní bakalářské, diplomové či jiné odborné práce, naleznete v následujících publikacích:
* GERŠLOVÁ, Jana. Metodologie odborné práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1133-4.
* HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1237-3.
* TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 1.vyd. Pardubice :
Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-157-3.
* KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1589-5.
* KLUGEROVÁ, Jarmila. Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci. 2., přeprac. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-72-3.
* LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-64-1.
Další literaturu můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc či Jednotné informační bráně (JIB):
http://www.jib.cz/V?RN=872183689.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2009 17:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu