Metodika čtemářského výzkumu

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych se dopátrat bližších informací ohledně čtenářského výzkumu, neboť realizace jednoho takového je i součástí mé diplomové práce. Konkrétně mě zajímá především jeho metodika, obzvláště sestavení dotazníku pro výzkum a jeho vlastní realizace. Upřednostnila bych zdroje v českém, popřípadě slovenském jazyce, možná je ale i angličtina nebo němčina. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, k získání informací o metodice sestavování dotazníku, jeho realizaci, vyhodnocení atd. byste snad mohla využít následující publikace, pro vyhledávání jsme použili Katalog Knihovnické literatury NK ČR - KKL (http://sigma.nkp.cz/cze/kkl), kde také můžete nalézt informace o možnostech výpůjčky dokumentů v Knihovně knihovnické literatury (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.
htm) nacházejících se pod ikonou Exempláře:

* WESTBROOK, Lynn. Identifying and analyzing user needs : a complete handbook and ready-to-use assessment workbook with disk. New York : Neal-Schuman Publ., 2001. 307 s. + 1 disketa. ISBN 1-55570-388-7

* SMETÁČEK, Vladimír. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha : Ústřední knihovna - OBIS pedagogické fakulty UK, 1990. 152 s. (Informační bulletin, ISSN 0862-156X ; Suppl. 65.)

* MORAVCOVÁ, Věnceslava. Metodická příručka pro průzkumy informačních potřeb. Praha : ÚVTEI, 1971. 59 s. : il

* NICHOLAS, David. Assessing Information Needs : tools, techniques and concepts for the Internet age. London : Aslib, 2000. 163 s. ISBN 0-85142-433-3. ISBN 0-85142-432-5 (chyb.)

* DEVADASON, Francis Jawahar; PANDALA, Pratap Linham. A Methodology for the Indentification of Information Needs of Users. n: IFLA J. SSN 0340-0352. 23, č. 1 (1997), s. 41-51, 1 obr., lit

* SMETÁČEK, Vladimír. Standardizovaný průzkum uživatelů informací a návrhy dotazníku : metodický materiál. Praha : ÚVTEI, 1981. 133 s.

* PĚTA, Jan. Dotazníkové průzkumy v knihovně : (Několik poznámek z praxe).
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- roč. 49, č. 5 (1997), s. 172-174

* Evaluating Library Instruction : Sample questions, forms, and strategies for practical use / Ed. by Diana D. Shonrock. Chicago : American Library Association, 1996. 174 s. ISBN 0-8389-0665-6

* BURIÁNEK, Jiří. Metody a techniky sociologického výzkumu. [Díl] I., Principy, struktura a strategie empirického výzkumu. -- 1. vyd. Praha : SPN, 1982. 121 s. : tabulky, schémata

* BURIÁNEK, Jiří. Metody a techniky sociologického výzkumu. II., Průvodce empirickým výzkumem. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 137 s. : il. (tb., schémata)

* VINOPAL, Jiří. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření - metoda okamžité validizace. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008. 112 s. : il. ISBN 978-80-7330-153-8.

 * sociologický výzkum -- metodologie * kognitivní psychologie * dotazníky * rozhovor * metoda okamžité validizace

Na téma čtenářského výzkumu byly pracovníky Knihovny knihovnické literatury zpracované také dvě rešerše, z nichž byste mohla získat odkazy na další prameny (opět dostupné v bázi KKL):

* Čtenářský výzkum [rukopis] : [Rešerše] / Zprac. Jindřich Pilař. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1994.


Časové vymezení : 1991 - 1993 -- Počet záznamů : 48

* Čtenářské průzkumy, průzkumy uživatelů a četby [rukopis] : [Rešerše] / Zprac. Jindřich Pilař. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1995                      

Počet záznamů : 150 -- Časové vymezení : 1989 - 1995

  V elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme ještě nalezli další dokumenty zabývající se metodologií výzkumů z obecného
hlediska:
* ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. -- Bratislava : Veda, 2007. 245 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-224-0970-4 (brož.)

* REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009. 184 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-247-3006-6 (brož.)

* Questionnaires / edited by Martin Bulmer. London : Sage, 2004. -- 4 sv. (xxviii, 354, 378, 396, 404 s.) : il. ; 24 cm. ISBN 0-7619-7148-3 (soubor).

* FODDY, William H. Constructing questions for interviews and questionnaires : theory and practice in social research. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 228 s. ISBN 0-521-46733-0.

* ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha : Professional Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-86946-49-8.

Můžete případně využít i následující internetový odkaz:
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Sociologicke_pruzkumy_2009/Design_knihovnici_Olomouc3.ppt

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 12:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu