Metodická příručka pro učitele českého jazyka

Text dotazu

Dobrý den,
existuje nějaká metodická příručka poskytující inspiraci pro tvorbu pracovních listů či samostatné práce pro středoškolské učitele českého jazyka?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
vybrali jsme několik relevantních záznamů o knihách z báze NKC Národní knihovny, další záznamy si můžete vyhledat zadáním klíčových slov (např.
metodické příručky, texty, pracovní lísty, čeština, aj.)na internetové adrese http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, Katalog Národní knihovny (přímý odkaz - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) :

[Č.záznamu: 000365159]
Vrátíme smysl hodinám češtiny? : úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu / Ondřej Hausenblas. -- Praha :
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1997. -- 51 s. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001718172]
Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce / Alena Vacková. -- 1.
vyd.. -- Praha : Karolinum, 2007. -- 66 s. ; 21 cm
 
                        
Č.záznamu: 001185322]
Tvoření a stavba slov : pro studenty bohemisty a učitele českého jazyka s cvičeními / Bohumír Dejmek. -- 3., upr. a rozš. vyd.. -- Olomouc :
Nakladatelství Olomouc, 2002. -- 95 s. ; 21 cm
 
[Č.záznamu: 001195855]
Úkoly pro rozvoj komunikativních schopností a dovedností žáků ZŠ, SŠ : (na základě rozboru soutěžních prací z olympiády v 90. letech) / [Karel Dvořák].
-- České Budějovice : Pedagogické centrum České Budějovice, 2002. -- 33 s. ; 30 cm
 
                        
 Č.záznamu: 001293150]
Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II / [Lucie Dokoupilová]. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. -- 59 s. : formuláře ; 21 cm
 
[Č.záznamu: 001711179]
 Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy / Ivana Gejgušová ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.
-- 61 s. ; 29 cm
 
 [Č.záznamu: 000534956]
 Práce s odbornými informacemi v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk a literatura na střední odborné škole / Vladimír Koblížek. -- Vyd. 1..
-- V Praze : Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990.
-- 61 s. ; 29 cm

Uvedené knihy je možné si u nás vypůjčit prezenčně do studoven NK ČR na základě průkazky čtenáře NK ČR, http://www.nkp.cz, záložka Služby, Pro uživatele a návštěvníky. U některých titulů jsou v NK ČR dostupné exempláře i pro absenční výpůjčky mimo NK ČR. Informace o dostupnosti výše uvedených titulů v dalších českých knihovnách naleznete v Souborném katalogu ČR
(http://skc.nkp.cz) nebo Jednotné informační bráně (http://www.jib.cz).
Informace o pedagogické literatuře si také můžete vyhledat v online katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského http://www.npkk.cz/.
Inspiraci by Vám snad mohly poskytnout i odborné garantované portály - Metodický portál RVP (http://www.rvp.cz/sekce/355) a portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze - http://www.vuppraha.cz/sekce/64.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.07.2008 09:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu