metoda váženého průměru pro výpočet průměrných srážek

Text dotazu

Dobrý den, byla mi zadaná práce na téma: metoda váženého průměru pro výpočet průměrných srážek. Ale bohužel na internetu jsem našla jen vzoreček, který mi nestačí. Proto se obracím na Vás, zda by jste mi nemohli pomoct. Budu vám velmi vděčná. Předem mockrát děkuji a přeji hezky zbytek dne

Odpověď

Dobrý den,
o metodě váženého průměru vztahující se k meteorologii stručně pojednávají následující publikace:

* KŘÍŽ, Vladislav, SCHNEIDER, Bohuslav a TOLASZ, Radim. Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie: Určeno stud. Přírodovědecké fak. Ostravské univ., oborů geografie, ochrana a tvorba životního prostředí. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 93 s. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-719-1.
* NOSEK, Miloš. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 433, [1] s.

Z obecného hlediska je pak vážený průměr zmiňován i v těchto dokumentech:
* KLIMÁNEK, Martin. Digitální modely terénu. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200612/contents/nkc20061696711_1.pdf 
* ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. Vyd. 3. Praha: Matfyzpress, 2011. 358 s. ISBN 978-80-7378-162-0. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/32234/pdf 
* POSPÍŠIL, Jiří a ŠTRONER, Martin. Stavební geodézie: doplňkové skriptum pro obor A. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/39355/pdf 

Národní knihovna ČR má k dispozici také bibliografii časopisu Meteorologické zprávy, ve kterých byste mohla nalézt užitečné články. Bibliografie obsahuje jmenný a věcný rejstřík, takže lze hledat i podle klíčových slov.
* HORKÝ, Zdeněk a ULBRICH, Štěpán. Bibliografie časopisu Meteorologické zprávy 1947-1977. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979. 282 s.
* Bibliografie časopisu Meteorologické zprávy: 1978 - 1990. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 1992. 318 s. ISBN 80-900206-8-2. Dostupné v digitalizované podobě v rámci systému Kramerius 4 (v souladu s autorským zákonem pouze z počítačů přímo v budově Národní knihovny ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:49990960-5e35-11e2-ae1e-005056827e52 

Záznamy všech výše uvedených dokumentů je možné nalézt v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), který rovněž obsahuje informace o možnostech výpůjčky. Registrovaní uživatelé NK ČR si v katalogu mohou případně dokumenty ihned objednat ke studiu. Pokud by Vám vyhovovala spíše jiná knihovna, můžete využít Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) nebo portál Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) k dohledání titulů i v dalších českých knihovnách.

Určité informace jsme nalezli i na internetových stránkách:
* http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2014/03/1996_101_3_Tolasz_Prumerneteplotyasrazky.pdf 
* http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEen%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br 

Domníváme se, že nejvíce by Vám mohla pomoci Knihovna Českého hydrometeorologického ústavu (http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P3_0_Informace_pro_Vas/P3_6_Knihovna_Archiv_Nakladatelstvi/P3_6_1_Knihovna&last=false), která kromě svého katalogu (http://biblio.chmi.cz/) umožňujícího vyhledávání v záznamech knih, periodik, výzkumných zpráv a článků z periodik, nabízí také přístup k různým odborným zahraničním databázím a zejména k Československé výběrové meteorologické bibliografii 1979-2013.

Dále byste mohla využít i odborné knihovny specializované na přírodní vědy - Knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/knihovny) nebo Ústřední knihovnu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://knihovna.sci.muni.cz/). 

 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2015 19:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu